کافی است همین الان عدد 1 را به شماره زیر پیامک کنید SMS:50004007770022 مشاوران ما با شما تماس می گیرند

پکیج معماری(نظارت و اجرا)

نام پکیج : معماری(نظارت و اجرا)
تعداد کتاب ها : ۵
آزمون شبیه ساز : دارد(۲ آزمون)
دی وی دی : دارد
۸۹۹,۰۰۰ تومان ۷۱۹,۰۰۰ تومان


پکیج معماری(نظارت)

نام پکیج : معماری(نظارت)
تعداد کتاب ها : ۵
آزمون شبیه ساز : دارد
دی وی دی : دارد
۷۴۹,۰۰۰ تومان ۵۹۹,۰۰۰ تومان


پکیج معماری(اجرا)

نام پکیج : معماری(اجرا)
تعداد کتاب ها : ۵
آزمون شبیه ساز : دارد
دی وی دی : دارد
۶۴۹,۰۰۰ تومان ۵۱۹,۰۰۰ تومان


پکیج عمران(نظارت و اجرا)

نام پکیج : عمران(نظارت و اجرا)
تعداد کتاب ها : ۵
آزمون شبیه ساز : دارد(۲ آزمون)
دی وی دی : دارد
۷۹۹,۰۰۰ تومان ۶۳۹,۰۰۰ تومان


پکیج عمران(نظارت)

نام پکیج : عمران(نظارت)
تعداد کتاب ها : ۵
آزمون شبیه ساز : دارد
دی وی دی : دارد
۶۴۹,۰۰۰ تومان ۵۱۹,۰۰۰ تومان


پکیج عمران(اجرا)

نام پکیج : عمران(اجرا)
تعداد کتاب ها : ۵
آزمون شبیه ساز : دارد
دی وی دی : دارد
۵۴۹,۰۰۰ تومان ۴۴۰,۰۰۰ تومان


پکیج تاسیسات برق(نظارت)

نام پکیج : پکیج تاسیسات برق
تعداد کتاب ها : ۳
آزمون شبیه ساز : دارد
دی وی دی : دارد
۴۹۰,۰۰۰ تومان ۳۹۲,۰۰۰ تومان


پکیج تاسیسات مکانیک (نظارت)

نام پکیج : تاسیسات مکانیک (نظارت)
تعداد کتاب ها : ۳
آزمون شبیه ساز : دارد
دی وی دی : دارد
۴۹۰,۰۰۰ تومان ۳۹۲,۰۰۰ تومان


برو بالا