روش پذیرش در آزمون نظام مهندسی معماری

قبولی در آزمون نظام مهندسی معماری


معرفی پکیج آموزشی معماری-نظارت
پکیج معماری _ نظارت در 5 جلد عر ضه می گردد که در ادامه به توضیح و بررسی هر جلد و سر فصل های آن میپردازیم.
جلد اول این پکیج که از پنج فصل تشکیل شده کتب قانون نظام مهندسی ، مبحث 2 ، مبحث 3 ، مبحث 4 و مبحث 5 را برای شما داوطلبین گرامی تشریح و تفسیر می نماید، در نظر داشته باشید، هر فصل به چهار بخش تقسیم گردیده ،که
• بخش اول شامل درسنامه و خلاصه نکات مهم آن مبحث جهت تسلط کلی شما بر مباحث می باشد،
• بخش دوم شامل تست های تألیفی طبقه بندی شده با پاسخنامه تشریحی که به صورت هدفمند و با برنامه ریزی جهت تقویت حافظه تصویری داوطلب و نیز افزایش تسلط وی بر مباحث طرح گردیده ، می باشد.
• بخش سوم هر فصل به بررسی و تشریح تمامی سوالات آزمون معماری – نظارت سالهای گذشته به صورت طبقه بندی شده (مرتب مطابق با صفحه بندی کتاب و حذف قسمت های غیر مهم هر مبحث) می پردازیم
• بخش چهارم و پایانی هر فصل آزمونی مطابق با سوالات آزمون نظام مهندسی تعبیه گردیده است.

جلد دوم این پکیج که از چهار فصل تشکیل شده کتب مبحث 7 ، مبحث 8 ، مبحث 9 و مبحث 10 که جزء مهمترین منابع آزمون معماری- نظارت می باشد را تدریس می نماید و در جلد سوم این پکیج در 6 فصل و تدریس کتب مبحث 11 ، مبحث 12 ، مبحث 13 ، مبحث 14 ، مبحث 15 و مبحث 16 می پردازیم ، در جلد چهارم از این پکیج ،که مباحث مهمی چون مبحث 17 ، مبحث 18 ، مبحث 19 ، مبحث 20 ، مبحث 21 و مبحث 22 را در 6 فصل و 200صفحه تشریح و تدریس می نماید ، مطالعه خواهید نمود و در نهایت جلد پنجم این پکیج به بررسی و تشریح سوالات آزمون کتب گودبرداری ، راهنمای جوش و اتصالات جوشی ، جزئیات اجرای ساختمان ، قانون کار ، بیمه و مالیات و اطلاعات عمومی معماری می پردازد . مهندسین گرامی زمانیکه این پکیج را تهیه نموده اید محتویات آن که شامل 5 جلد کتاب ، دفترچه آزمون (جهت برگزاری آزمون آفلاین در منزل)،دی وی دی منابع ،لیست آخرین ویرایش مباحث و مواد آزمون به حضورتان ارسال می گردد.

جهت قبولی در آزمون نظام مهندسی معمای بسته های آموزشی بیست و دو مبحث را تهیه نمایید

معرفی پکیج آموزشی معماری-اجرا

پکیج معماری _ اجرا در 5 جلد عر ضه می گردد ، جلد اول این پکیج که از پنج فصل تشکیل شده کتب قانون نظام مهندسی ، مبحث 2 ، مبحث 3 ، مبحث 4 و مبحث 5 را برای شما داوطلبین گرامی تشریح و تفسیر می نماید، در نظر داشته باشید، هر فصل به چهار بخش تقسیم گردیده
بخش اول شامل درسنامه و خلاصه نکات مهم آن مبحث جهت تسلط کلی شما بر مباحث می باشد
بخش دوم شامل تست های تألیفی طبقه بندی شده با پاسخنامه تشریحی که به صورت هدفمند و با برنامه ریزی جهت تقویت حافظه تصویری داوطلب و نیز افزایش تسلط وی بر مباحث طرح گردیده ، می باشد.
بخش سوم هر فصل به بررسی و تشریح تمامی سوالات آزمون معماری – اجرا سالهای گذشته به صورت طبقه بندی شده (مرتب مطابق با صفحه بندی کتاب و حذف قسمت های غیر مهم هر مبحث) می پردازیم.
بخش چهارم و پایانی هر فصل آزمونی مطابق با سوالات آزمون نظام مهندسی تعبیه گردیده است.
جلد دوم این پکیج که از چهار فصل تشکیل شده کتب مبحث 7 ، مبحث 8 ، مبحث 9 و مبحث 10 که جزء مهمترین منابع آزمون معماری- اجرا می باشد را تشریح و تدریس می نماید و در جلد سوم این پکیج در 6 فصل به تشریح و تدریس کتب مبحث 11 ، مبحث 12 ، مبحث 13 ، مبحث 14 ، مبحث 15 و مبحث 16 می پردازیم ، در جلد چهارم از این پکیج ،که مباحث مهمی چون مبحث 17 ، مبحث 18 ، مبحث 19 ، مبحث 20 ، مبحث 21 و مبحث 22 را در 6 فصل تشریح و تدریس می نماید ، مطالعه خواهید نمود و در نهایت جلد پنجم این پکیج در 80 صفح به بررسی و تشریح سوالات آزمون کتب گودبرداری ، راهنمای جوش و اتصالات جوشی ، جزئیات اجرای ساختمان ، قانون کار ، بیمه و مالیات و اطلاعات عمومی معماری می پردازد . مهندسین گرامی زمانیکه این پکیج را تهیه نموده اید محتویات آن که شامل 5 جلد کتاب ، دفترچه آزمون (جهت برگزاری آزمون آفلاین در منزل)،دی وی دی منابع ،لیست آخرین ویرایش مباحث و مواد آزمون به حضورتان ارسال می گردد.

معرفی پکیج آموزشی معماری-نظارت و اجرا

پکیج میکس معماری _ نظارت و اجرا در 5 جلد عر ضه می گردد ، جلد اول این پکیج که از پنج فصل تشکیل شده کتب قانون نظام مهندسی ، مبحث 2 ، مبحث 3 ، مبحث 4 و مبحث 5 را برای شما داوطلبین گرامی تشریح و تفسیر می نماید، در نظر داشته باشید، هر فصل به چهار بخش تقسیم گردیده ،که بخش اول شامل درسنامه و خلاصه نکات مهم آن مبحث جهت تسلط کلی شما بر مباحث می باشد،بخش دوم شامل تست های تألیفی طبقه بندی شده با پاسخنامه تشریحی که به صورت هدفمند و با برنامه ریزی جهت تقویت حافظه تصویری داوطلب و نیز افزایش تسلط وی بر مباحث طرح گردیده ، می باشد.در بخش سوم هر فصل به بررسی و تشریح تمامی سوالات آزمون معماری – نظارت و اجرا سالهای گذشته به صورت طبقه بندی شده (مرتب مطابق با صفحه بندی کتاب و حذف قسمت های غیر مهم هر مبحث) می پردازیم و در بخش چهارم و پایانی هر فصل آزمونی مطابق با سوالات آزمون نظام مهندسی تعبیه گردیده است.
این پکیج با دارا بودن حجم دوچندان خلاصه نکات و سوالات تألیفی به داوطلبانی که قصد شرکت در هر دو آزمون نظارت و اجرا را دارند توصیه می گردد . جلد دوم این پکیج که از چهار فصل تشکیل شده کتب مبحث 7 ، مبحث 8 ، مبحث 9 و مبحث 10 که جزء مهمترین منابع آزمون معماری- نظارت و اجرا می باشد را تشریح و تدریس می نماید و در جلد سوم این پکیج در 6 فصل به تشریح و تدریس کتب مبحث 11 ، مبحث 12 ، مبحث 13 ، مبحث 14 ، مبحث 15 و مبحث 16 می پردازیم ، در جلد چهارم از این پکیج ،که مباحث مهمی چون مبحث 17 ، مبحث 18 ، مبحث 19 ، مبحث 20 ، مبحث 21 و مبحث 22 را در 6 فصل و 220 صفحه تشریح و تدریس می نماید ، مطالعه خواهید نمود و در نهایت جلد پنجم این پکیج در 80 صفحه به بررسی و تشریح سوالات آزمون کتب گودبرداری ، راهنمای جوش و اتصالات جوشی ، جزئیات اجرای ساختمان ، قانون کار ، بیمه و مالیات و اطلاعات عمومی معماری می پردازد . مهندسین گرامی زمانیکه این پکیج را تهیه نموده اید محتویات آن که شامل 5 جلد کتاب ، دو دفترچه آزمون (جهت برگزاری آزمون آفلاین در منزل)،دی وی دی منابع ،لیست آخرین ویرایش مباحث و مواد آزمون به حضورتان ارسال می گردد.

قبولی در آزمون نظام مهندسی معماری

پست های توصیه شده

بدون دیدگاه، دیدگاه خود را در زیر اضافه کنید!


افزودن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.