هدف و رویا

🎯هدف

.
🔋 هدف باید دو ویژگی مهم داشته باشد اول اینکه باید احساسات شما را برانگیخته کند و باعث ترس شما شود ، هر هدف از یک تخیل شروع میشود و در مرحله بعد از رویا پردازی به ایده پردازی میرسد که باید ایده و یا برنامه ای برای رسیدن به آن مشخص شود و در نهایت با هماهنگی احساسی به صورت ارتعاشی در واقعیت نمود پیدا میکند.
.
✔ هرگز از هدف های بزرگی که در سر دارید غافل نشوید تمام محیط پیرامونی ما روزی تنها یک ایده بود و اکنون به واقعیت تبدیل شده است.
.

👊رویایتان را زندگی کنید.

پست های توصیه شده

بدون دیدگاه، دیدگاه خود را در زیر اضافه کنید!


افزودن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.