وظایف مهندس ناظر

وظایف مهندس ناظر ساختمان چیست؟

وظایف مهندس ناظر ساختمان از موضوعات اصلی مورد بحث در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است.

ایا وظایف یک مهندس ناظرساختمان، ساده است؟

برخی گمان می کنند، وظایف مهندس ناظر ساختمان ساده است. تنها وظیفه اش این است که بنای اجرا شده را با نقشه تطبیق دهد. اما وظایف مهندس ناظر ساختمان بسیار فراتر است.
بسیار پیش می آید که در طراحی و ترسیم نقشه اشتباهاتی رخ دهد.
شرایطی پیش می آید که نمی توان ساختمان را دقیقا مطابق نقشه ها اجرا کرد.
نکات بسیاری هستند که در نقشه های ساختمانی وجود ندارند.
حتی بعضی از جاها هست که ضوابط نیز، مسکوت مانده است.
در همه این موارد، همه چیز بستگی به نظر مهندس ناظر ساختمان دارد و او باید تصمیم بگیرد و مسئولیت تصمیماتش را نیز بپذیرد.
مطابق مقررات ملی ساختمان، اجرای ساختمان باید به دست مجری انجام شود . مهندس ناظر باید بر کار مجری نظارت کند. اما متاسفانه، در حال حاضر بسیاری از پروژه ها فاقد مجری هستند و یا مجری آن ها صوری است. در این شرایط وظایف مهندس ناظر ساختمان دو چندان است.
معمولاً پروژه های کوچک فاقد مجری هستند. شاید برخی تصور کنند، پروژه های کوچک، برای مهندس ناظر ساختمان، چندان مشکل ساز نیستند. اگر اینگونه فکر کنیم متاسفانه کاملاً در اشتباه هستیم. کافی است، سری به سازمان نظام مهندسی بزنیم. بیشتر پرونده ها در شورای انتظامی، مربوط به همین پروژه های کوچک هستند.
اگرچه با ابلاغ سازمان نظام مهندسی، ناظرین می بایست مالکان را ملزم به بکارگیری مجریان ذیصلاح کنند. اما در این فقره کاری که سازمان نظام مهندسی خود باید انجام دهد، به گردن ناظران انداخته است.

وظایف مهندس ناظر

توانایی تحلیل نقشه ها

مهارت نقشه خوانی از مهارت های ابتدایی و ضروری برای یک مهندس عمران هست. برای هر ساختمان ۴ دسته نقشه تهیه می شود: نقشه های سازه، نقشه های معماری ، نقشه های تاسیسات برقی و نقشه های تاسیسات مکانیکی .
برای مهندسین عمران و معماری، نقشه های سازه و معماری اهمیت بیشتری دارد.
. اما فراتر از نقشه خوانی، توانایی تحلیل نقشه ها است. نقشه خوانی را یک پیمانکار با تجربه آرماتور بندی یا پیمان کار اجرای اسکلت فلزی،نیز می تواند، انجام دهد. اما تحلیل نقشه نیاز به آگاهی ها و شناخت وسیع تری دارد.

 

آشنایی با نحوه گزارش نویسی و متون حقوقی

نامه نگاری اداری و نوشتن متون حقوقی از مهارت های مهمی است که به آن پرداخته نمی شود. یکی از حساس ترین متون حقوقی، گزارشات نظارت ساختمان است. تنها ابزار قانونی مهندس ناظر برای اینکه بتواند، وظیفه اش را انجام دهد، گزارشاتی است که به شهرداری ارسال میکند.
در واقع تنها ابزاری که ناظران ساختمان در ساخت و ساز شهری با استناد به آن می توانند ثابت کنند که به وظایف قانونی خود عمل کرده اند، خروجی های ایشان یا مکاتباتشان می باشد. مکاتباتِ مهندسینِ ناظر، شامل دستور کارها، گزارشات مرحله ای و نامه هایی است که در دوره نظارت خود از شروع به کار تا پایانکار به مراجع ذیصلاح اشخاص حقوقی و حقیقی ابلاع می نماید.
یک گزارش خوب می تواند در شرایط بحرانی، یک مهندس ناظر را از جریمه و مجازات تبرئه نماید. بر عکس یک گزارش بد و ناقص می تواند بسیار برای مهندس ناظر، گران تمام شود.
پس در نوشتن گزارش باید بسیار دقت کرد. متن گزارش یک متن حقوقی هست که تک تک کلمات آن بار معنایی دارند.تا زمانی که اتفاقی رخ نداده است، کسی چندان به آن اهمیت نمی دهد. کافی است یک اتفاق بیافتد، یک تخلف روی دهد. آن وقت تک تک کلمات گزارش نظارت بر ساختمان اهمیت پیدا می کند.

آشنایی با قانون کار و روابط بین کارگران، پیمان کاران و کارفرمایان

عملیات ساخت و ساز در یک ساختمان، به دست پیمانکاران و کارگران ساختمان و زیر نظر کارفرما انجام می گیرد. بسیار از تخلفات ساختمانی مربوط به همین حوزه است. از وظایف مهندس ناظر ساختمان آشنایی با قانون کار است.

آشنایی با انواع خاک و شناسایی خاک های ناپایدار

شناخت خاک، بسیار در تصمیم گیری و کنترل پروژه تاثیر گذار است. البته شناخت خاک در گودبرداری های عمیق کافی نیست. باید از ابزارهای کنترل و پایش گود نیز استفاده کرد.
 مهندس ناظر ساختمان باید، ارزیابی مناسبی از وضعیت خاک و گودبرداری داشته باشد. تصمیم گیری در خصوص پایداری سازی گود منوط به ارزیابی درست وضعیت خاک و گود است.

اجرای سازه نگهبان و مهار بندی دیواره های گودبرداری شده

اجرای سازه نگهبان نیز یکی از بحث های مرتبط با گودبرداری است. گودبرداری های غیر اصولی و بدون سازه نگهبان، ممکن است باعث آسیب دیدن ساختمان های مجاور و حتی تخریب یا ریزش گود گردد.
 بررسی ساختمان های مجاور از لحاظ ترک خوردگی و شرایط مخاطره آمیز از وظایف مهندس ناظر ساختمان است. مهندس ناظر باید مرحله به مرحله ساختمان های مجاور را بررسی نماید و در صورت مشاهده علائم ترک خوردگی یا نشست سریعا عملیات را متوقف و اقدامات پیش گیرانه را انجام دهد. در شرایط بحرانی، ساختمان همسایه باید تخلیه گردد تا خطر جانی ساکنان را تهدید نکند.
از مهم ترین وظایف مهندس ناظر ساختمان، کنترل اجرای صحیح سازه نگهبان است. متداول ترین شکل اجرای سازه نگهبان، سازه نگهبان خرپایی است.
موضوع گودبرداری و اجرای سازه نگهبان، حساس ترین مرحله اجرای ساختمان است. در صورت بروز حادثه و ریزش گود، خسارات وارده جبران ناپذیر است. تا زمانی که در این زمینه تجربه و مهارت کافی کسب نکرده اید، پروژه هایی را که دارای گودبرداری هستند، برای نظارت و اجرا قبول نکنید.

پیاده سازی نقشه

پیاده سازی نقشه به طور مستقیم از وظایف مهندس ناظر ساختمان نیست. اما مهندس ناظر ساختمان با آشنایی با نحوه پیاده سازی نقشه و کنترل آن، می تواند از بسیاری از خسارات مالی و هدر رفتن سرمایه های ملی جلو گیری کند.
تشخیص اینکه پیاده سازی نقشه درست انجام شده یا نه بر عهده مهندس ناظر ساختمان است. ستون ها باید دقیقا در محلی که در نقشه مشخص شده است، اجرا گردند. در غیر این صورت مهندس ناظر ساختمان باید، عملیات را تا اصلاح آن متوقف کند.

کنترل اجرای صحیح سیستم های مقاوم جانبی ( دیوار برشی ها- بادبندها)

دیوار برشی :

اجرا دیوار برشی و دیوار حائل باید مطابق نقشه و دیتایل های اجرایی انجام شود. مهم ترین نکاتی که مهندس ناظر ساختمان در کنترل اجرای دیوار حائل و برشی باید بررسی کند:
ریشه گذاری مناسب برای دیوارها در فونداسیون
اتصال مناسب دیوار ها به ستونها از طرفین
تقویت نواحی بازشو در دیوار
مهار قالب ها به شکل مناسب
مهار دیوار برشی به صورت دو طرفه انجام می شود. اگر امکان مهار دو طرفه نباشد، از یک طرف آن را مهار میکنند که از حالت دو طرفه مشکل تر و پر خطر تر است.
دیوار های حائل و برشی که در کناره ها اجرا می شوند، به خصوص در زیر زمین ها و طبقات پایین، به دلیل مجاورت آن ها با جداره خاکی یا ساختمان همسایه، ناگزیر، قالب بندی آن به صورت یک طرفه انجام می شود.
بتن ریزی دیوار های یک طرفه حساس تر از دو طرفه است. چون احتمال در رفتن قالب ها بیشتر است. از طرفی، اگر دیوار، پشت به پشت دیوار همسایه باشد، ممکن است فشار بتن، باعث ایجاد ترک یا حتی تخریب آن شود. کنترل سرعت بتن ریزی و اقدامات پیشگیرانه در خصوص این دیوار ها از وظایف مهندس ناظر ساختمان است.
نکته : در خصوص اجرای دیوار های حائل و برشی،سطح مقطع میلگرد های افقی و عمودی اهمیت دارد. نه شماره میلگرد ها. پس اگر یک شماره میلگرد تمام شده بود، مهندس ناظر ساختمان می تواند اجازه دهد، معادل آن ( با همان سطح مقطع ) از میلگرد شماره دیگر که در کارگاه موجود است استفاده نمایند.
برای مثال اگر در نقشه میلگرد ۱۶ داده شده باشد. ولی در کارگاه میلگرد ۱۲ موجود باشد. سطح مقطع هر میلگرد ۱۶ تقریبا ۲ سانتی متر مربع و سطح مقطع هر میلگرد ۱۲ تقریباً ۱٫۱۳ سانتی متر مربع است. پس به ازای هر میلگرد ۱۶ که در کارگاه ناموجود است، باید دو میلگرد ۱۲ به کار رود.

بادبند:

بادبندها معمولا در سازه های فلزی و قاب های ساختمانی ساده به کار می روند. متداول ترین شکل اجرای بادبند، بادبندهای ضربدری است. کنترل اجرای صحیح بادبندها از مهم ترین وظایف مهندس ناظر ساختمان است.
 اجرای بازوهای بادبند ضربدری ، بهتر است طوری باشد که مانعی برای حرکت رفت و برگشتی یکدیگر نباشند. لازمه این کار آن است که فقط یکی از دو بازو (بازوی دو تکه) به ورق میانی( Gusset plate) اتصال پیدا کنند

ضوابط بتن ریزی :

تهیه بتن

بتن سازه ای باید به صورت آماده از کارخانه های معتبر تهیه شود. حداکثر زمان تولید و حمل بتن با میکسر تا محل بتن ریزی نباید بیش تر از ۱٫۵ ساعت باشد. مجری ساختمان باید برگه خروج راننده میکسر را کنترل نماید.
دمای بتن ریزی نیز نباید از ۳۳ درجه سانتی گراد فراتر رود. در شرایط آب و هوایی خاص( هوای خیلی گرم یا خیلی سرد) تصمیم گیری در خصوص انجام عملیات بتن ریزی، از وظایف مهندس ناظر ساختمان است. اگر تمهدات ویژه در نظر گرفته نشده باشد. مهندس ناظر ساختمان می تواند اجازه بتن ریزی را ندهد.

عمل آوری :

اهمیت عمل آوری کمتر از خود بتن ریزی نیست. بدون عمل آوری مناسب، بتن به مقاومت و دوام مورد انتظار نمی سد. در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان به صورت مفصل در خصوص عمل آوری بتن توضیح داده شده است.
با وجود اینکه ستون های از اجزای مهم ساختمان هستند، ولی بهای کمتری نسبت به سقف ها، به آن داده می شود. بتن ستون ها را به خصوص در پروژه های کوچک تر، معمولاً به صورت کارگاهی تهیه می کنند که درست نیست. توجیه این کار هم کم بودن حجم بتن لازم برای ستون های هر طبقه و زیادتر بودن اجرت بتن ریزی ستون ها با پمپ است.
اگر بتن به صورت کارگاهی تهیه می شود، حتماً باید از دستگاه خلاطه برای تهیه بتن و ستون ریز و ویبره استفاده گردد.

الزام سازنده به انجام آزمایش بتن :

تست بتن

مهم ترین نکته در خصوص بتن ریزی الزام کارفرما به عقد قرارداد با آزمایشگاه های مستقل برای تست بتن است. بهتر است آزمایشگاه توسط خود مهندس ناظر به مالک معرفی گردد. مهندس ناظر آزمایشگاهی را که مورد وثوق و اطمینان خودش می باشد را به کارفرما معرفی نماید تا در مواقع بتن ریزی با حضور در محل پروژه از بتن آماده نمونه گیری نموده ، سپس به آزمایشگاه منتقل و در سنین ۷ و ۲۸ روز مقاومت فشاری نمونه ها را اندازه گیری و نتایج را به مهندس ناظر اعلام نماید.
تنها ملاک تشخیص کیفیت بتن تازه همین نمونه گیری از بتن می باشد
به ازای هر سی متر مکعب بتن ریزی و کمتر از آن، حداقل ۱ سری نمونه آزمایشگاهی، باید تهیه شود. هر سری نمونه شامل سه تا پنج آزمونه است. قالب هایی که معمولا در تست بتن بکارگیری می شوند، بصورت مکعبی هستند
البته خود کارخانه بتن، ممکن است برای بتن آماده خود نتایج آزمایش ارائه دهند. پر واضح است که به هیچ عنوان مهندس ناظر نباید به این نتایج استناد کند.

تست جوش:

تست جوش نیز از آزمایش های اجباری در سازه های اسکلت فلزی است. مهندس ناظر باید از تمام اتصالات جوشی بازدید چشمی نماید. جوش های معیوب را مشخص کند تا اصلاح کنند. اما برخی از عیوب جوش، به صورت زیر سطحی هستند و با چشم قابل تشخیص نیستند. به خصوص در جوش های نفوذی.
تست جوش انواع مختلفی دارد. تست هایی که مد نظر ماست، تست های غیر مخرب است. یعنی انجام آن آسیبی به سازه فلزی نمی زند. از تست های متداولی که ما در پروژه ها استفاده می کردیم، تست با مایعات نافذ ( تست PT) و تست با دستگاه التراسونیک (تست UT) است.
تست کشش میلگرد:
مهندس ناظر می تواند در صورت عدم اطمینان از کیفیت میلگرد، از مالک بخواهد آن ها را نیز آزمایش کنند. در تهران، آزمایشگاه های عمرانی در دانشگاههای معتبر این کار را انجام میدهند. نکته مهم در تست میلگرد این است که مقاومت تسلیم نباید خیلی بیشتر از حد استاندارد آن باشد.
برای میلگرد های A3 تنش جاری شدن ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر است. حال اگر در تست کشش میلگرد تنش جاری شدن آن ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر باشد. این نشانه مرغوبیت میلگرد نیست. بر عکس نشان دهنده ضعف آن و تُرد بودن میلگرد است. این میلگرد نمی تواند انرژی حاصل از بارهای لزره ای را مستهلک کند.
آشنایی با الزامات فضاهای داخلی ساختمان:
این الزامات موضوع مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان است. بسیاری از تخلفات ساختمانی مرتبط با همین موضوع هست و مهندس ناظر ساختمان باید با این الزامات به طور کامل آشنا باشد.
ضوابط اجرای اتصالات:
نظارت بر اجرای درست اتصالات از مهم ترین وظایف مهندس ناظر ساختمان است. هر چقدر در یک سازه تیرها و ستون ها قوی باشند، اما اتصالات آن ها مناسب نباشد، هیچ فایده ای ندارد. اکثر ساختمان هایی که در زلزله تخریب می شوند به خاطر ضعف در اتصال بین تیر ها و ستون ها است.
این موضوع در ساختمان های اسکلت بتنی پر رنگ تر است. در قاب های خمشی بتنی، بار زلزله نیز توسط چشمه اتصال تحمل می شود. در این اتصالات اجرای خاموت چشمه اتصال برای حفظ انسجام میلگرد ها در ناحیه اتصال،بسیار ضروری است. پیمانکاران معمولاًبرای راحتی کار خود، این خاموت ها را که دو یا سه عدد باید باشد. اجرا نمی کنند. جای تاسف دارد که برخی از همکاران ما نیز، نسبت به این موضوع بی توجه هستند. حتماً به این موضوع توجه ویژه داشته باشید.
 نکته دیگر در خصوص ناحیه اتصال در ستون ها و دیواره ها این است که باید بعد از بتن ریزی و بعد از اینکه بتن به گیرش اولیه رسید. با استفاده از یک میله یا وسیله مشابه، سطح آن را خشن شود و از حالت صاف و صیقلی خارج گردد. تا وقتی بتن ستون ها یا دیوار های بالایی ریخته می شود، با بتن قبلی به خوبی چفت و بست شوند.

آشنایی با اصول اجرای انواع سقف ها

سقف ها از بخش های مهم اجرای ساختمان هستند. در مقررات ملی ساختمان به اجرای سقف ها توجه ویژه شده است. بسیاری از بند های آینن نامه ای مربوط به اجرای سقف است. بسیاری از دیتایل های اجرایی در نقشه ها نیز مربوط به سقف هاست. مهم ترین مساله در اجرای سقف ها، حفظ یکپارچگی ( به اصطلاح طراحان دیافراگم) سقف هاست. زیرا در حوادثی مانند زلزله، اگثر تلفات جانی به دلیل ریزش سقف ساختمان است. بازدید از سقف ها از مهم ترین وظایف مهندس ناظر ساختمان است. در سازه های بتنی ارسال گزارش بازدید هر سقف در سیستم شهرداری الزامی است. در ساختمان ها فلزی، ارسال گزارش سقف اول و آخر الزامی است.
سقف تیرچه بلوک (تیرچه یونولیت)
متداول ترین روش اجرای سقف اجرای سقف تیرچه یونولیت است. این سقف ها بیشتر به دلیل هزینه اجرای پایین تر و راحت بودن اجرای آن مورد توجه سازندگان هستند.
سقف عرشه فولادی
در سال های اخیر، اجرای سقف عرشه فولادی(metal deck) نیز، بسیار مورد توجه قرار گرفته . مزیت این روش کیفیت خوب و سرعت بالای اجرای آن است. دیتایل ها و ضوابط مربوط به اجرای این سقف ها در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان نیز آمده است. مهندس ناظر ساختمان باید روشهای اجرای این نوع سقف ها نیز به طور کامل آشنا باشد.
سقف کامپوزیت و سقف دال بتنی(دال عرشه)
اجرای سقف های کامپوزیت و دال عرشه نیز از روش های مورد تایید مقررات ملی ساختمان است که آشنایی با اصول اجرایی آن، از وظایف مهندس ناظر ساختمان است.
معمولاً طراحان ساختمان، به صورت پیش فرض از سقف تیرچه بلوک در نقشه ها استفاده می کنند.
نکته مهم این است که اگر سازنده بخواهد از روشی به جز آن چیزی که نقشه آمده استفاده کند، طراح سازه باید آن را تایید نماید. و نقشه های جدید بابت آن ارائه نماید.
مثلا اگر بخواهد به جای سقف تیرچه بلوک بتنی از سقف تیرچه کرومیت استفاده کند، (در ساختمان های اسکلت فلزی این کار مرسوم است) باید مهندس طراح، نقشه های جدید و دیتایل های جدید تیرچه کرومیت را ارائه دهد.

سایر انواع سقف ها:

در سالهای اخیر، شیوه های جدیدی برای اجرای سقف های سازه ای با هدف افزایش سرعت و کیفیت اجرا و مصرف بهینه مصالح ، ابداع گردیده است. مهندس ناظر ساختمان بنا به نیاز باید با دستورالعمل ها و ضوابط اجرای هر کدام آشنا باشد. اکثر این سقف ها در مرحله طراحی سازه، تفاوتی با سقف های مرسوم ندارند. فقط در شیوه اجرا تفاوت دارند.
یکی از این شیوه ها، اجرای سقف با استفاده از قالب های غیرماندگار و چندبار مصرف است. در این روش به جای بلوک های پلی استایرن از قالب های پلاستیکی استفاده می شود. پس از بتن ریزی سقف و رسیدن به مقاومت کافی، قالب ها باز شده و در سقف های بعدی استفاده می گردد.
آشنایی با مصالح و روش های نوین اجرا
در بخش قبلی از روش های استاندارد اجرای سقف های ساختمانی نام بردیم. روش های اجرای سقف های ساختمانی، بسیار بحث گسترده ای است.
در خصوص مصالح نوینی که به بازار عرضه میگردد، مهندس ناظر ساختمان باید دو مورد را در نظر داشته باشد.
۱- این مصالح باید همچون همه مصالح دیگر دارای استاندارد کیفیت باشند.
۲- سازنده باید از کارخانه تولید کننده، مشخصات فنی آن مصالح را دریافت کند. مهندس ناظر باید بررسی کند که این مشخصات معادل با مصالحی باشد که جایگزین آن شده است. برای مثال اگر سازنده بخواهد از بلوک های لیکا به جای اجرامی دو دیوار دو جداره سفالی استفاده کند، بلوک های لیکا باید قابلیت صدا گیری و عایق بودن مورد نیاز را داشته باشد..
مصالح و روش های نوین اجرا
تسلط بر ضوابط ساخت و ساز شهری ( طرح تفصیلی)
بی شک یکی از ضروری ترین نیاز های هر مهندس ساختمان، چه مهندس عمران و چه مهندس معماری، تسلط بر ضوابط ساخت و ساز شهری است. برای هر شهر این ضوابط در قالب طرح تفصیلی ارائه میگردند.
بسیاری از تخلفات ساختمانی، مربوط به عدم رعایت ضوابط طرح تفصیلی است، از وظایف مهندس ناظر ساختمان است که این تخلفات را تشخیص دهد و به موقع گزارش نماید. بنابراین ضروری است که بر طرح تفصیلی مسلط باشد.
علاوه بر این آگاهی و تسلط بر طرح تفصیلی و پهنه های شهری، فرصت ها و موقعیت های جدیدی در برای کسی که علاقمند به فعالیت در ساخت و ساز است، فراهم می کند.

آشنایی کامل با مسائل ایمنی:

از آغاز عملیات ساختمانی، همواره خطراتب وجود دارد که سلامت جانی و مالی افراد حاضر در پروژه و سایرین را تهدید میکند. یکی از مهم ترین وظایف مهندس ناظر ساختمان، شناسایی این مخاطرات و الزام به رفع آن هاست.
وضعیت بسیار خطر آمیز پاگرد راه پله. در چنین شرایطی احتمال سقوط کارگران در حین تردد بسیار زیاد است.همان طور که گفتیم، از مهم ترین وظایف مهندس ناظر ساختمان شناسایی شرایط خطر،ساز  و ایمن سازی آن هاست.
یکی از مواردی که شهرداری معمولا از مهندس ناظر میخواهد صحت انجام آن را تایید نماید، مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان است. مهم ترین ضوابط در خصوص مبحث ۱۹ مقررات ملی – اجرای دیوار های پیرامونی و پنجره ها به صورت دو جداره است. متاسفانه در بسیاری مناطق در اجرای دیوارهای پیرامونی این ضابطه رعایت نمی گردد.
مهندسان ناظر به هیچ وجه نباید نسبت به این موضوع مماشات نمایند.

کنترل اجرای صحیح تاسیسات ساختمان

این کار را در باید ناظر تاسیسات انجام دهد. اما در پروژه های کوچک یک ناظر بیشتر وجود ندارد. که یا مهندس عمران یا معماری هست. اما این قضیه مسئولیت را از دوش مهندس ناظر بر نمی دارد.

آشنایی با ساختمان های با مصالح بنایی

اجرای ساختمان به شیوه سنتی، برای ساختمان های با طبقات کم ( دو یا سه طبقه)، مجاز است. مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان نیز به اجرای ساختمان ها به این شیوه اختصاص دارد.
در آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله، نیز بخشی جداگانه به ضوابط مربوط به اجرای این نوع ساختمان ها پرداخته است. امروزه اجرای ساختمان به شیوه سنتی، به ندرت یافت می شود. اما چون، یکی از شیوه های مورد قبول مقررات ملی ساختمان، مهندس ناظر باید با ضوابط آن آشنا باشد. البته اجرا به شیوه سنتی، در حومه شهر تهران و سایر شهرها، منسوخ نگشته است.

داشتن مهارت های ارتباطی و شخصیت شناسی

شاید فکر کنید، این ربطی به وظایف مهندس ناظر ساختمان ندارد. اما، باور کنید، اگر از بقیه موارد مهم تر نباشد، کم اهمیت تر هم نیست. بدون داشتن رفتار و ارتباط مناسب با مالک یا سازنده یا پیمانکاران، نمی توانید نظارت خوبی داشته ‌باشید.

پست های توصیه شده

بدون دیدگاه، دیدگاه خود را در زیر اضافه کنید!


افزودن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *