فایل اصلاحیه مبحث ۹ و ۶ عمران

برای دانلود  فایل اصلاحیه مبحث ۶ عمران  کلیک کنید 

برای دانلود  تست مبحث ۶عمران کلیک بفرمایید

برای دانلود فایل اصلاحیه مبحث ۹ عمران کلیک کنید 

برای دانلود تست مبحث ۹ عمران کلیک کنید 

? شما عزیزان میتونید از طریق تیم پشتیبانی به ویرایش جدید مباحث دسترسی داشته باشید و نکته قابل توجه جدید بودن این مباحثه که قطعا چون تا به الان مورد استفاده قرار نگرفته نیاز به بررسی و تحلیل ویژه ای دارد، مباحث آماده شده به طور کامل پوشش دهی لازم رو داره و تنها تکرار شما برای تسلط بر این مباحث بسیار مهمه.
.
.
? تداوم داشته باشید و با تکرار به تسلط کافی دست پیدا کنید’ تنها راهی که شانس قبولی شمارو افزایش میده تکرار مطالعه و حل سوالات متفاوته.
.

فایل اصلاحیه مبحث ۹ معماری


برای دانلود فایل اصلاحیه مبحث ۹ معماری  کلیک بفرمایید 

برای دانلود  تست اصلاحیه مبحث ۹ معماری  کلیک بفرمایید 

? شما عزیزان میتونید از طریق تیم پشتیبانی به ویرایش جدید مباحث دسترسی داشته باشید و نکته قابل توجه جدید بودن این مباحثه که قطعا چون تا به الان مورد استفاده قرار نگرفته نیاز به بررسی و تحلیل ویژه ای دارد، مباحث آماده شده به طور کامل پوشش دهی لازم رو داره و تنها تکرار شما برای تسلط بر این مباحث بسیار مهمه.

.

.

? تداوم داشته باشید و با تکرار به تسلط کافی دست پیدا کنید’ تنها راهی که شانس قبولی شمارو افزایش میده تکرار مطالعه و حل سوالات متفاوته.

.