آزمون جامع 11 اسفند

جهت دانلود برای هر رشته داوطلبان بر بروی رشته مورد نظر کلیک کنیدتا مراحل دانلود طی شود.

عمران_اجرا

عمران _نظارت

برق

مکانیک

معماری _نظارت

معماری _اجرا

⛔آزمون انلاین جامع 11 اسفند ماه توسط گروه اموزشی ۲۲ مبحث برگزار شد..

شرکت در این آزمون محک بسیار خوبی برای سنجش میزان توانایی و تسلط شما در مباحث و منابع خواهد بود، شرکت در این آزمون  برای همه شما عزیزان رایگان بوده