تعداد سوالات و زمان ازمون نظام مهندسی

چطور در آزمون نظام مهندسی قبول شویم ؟

تعداد سوالات و زمان ازمون نظام مهندسی

 

آزمون نظام مهندسی در تمامی رشته ها به جز رشته طراحی معماری به صورت تستی برگزار می شود. تعداد پرسش های هر آزمون، زمان کل آزمون و مدت زمان هر کدام از پرسش ها برابر است با:

آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی:

۶۰ پرسش-۱۸۰ دقیقه وقت (۳ دقیقه برای هر پرسش)

آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-نظارت:

۶۰ پرسش-۱۵۰ دقیقه وقت (۲:۳۰ دقیقه برای هر پرسش)

آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی-طراحی:

۶۰ پرسش-۱۸۰ دقیقه وقت (۳ دقیقه برای هر پرسش)

آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی-نظارت:

۶۰ پرسش-۱۵۰ دقیقه وقت (۲:۳۰ دقیقه برای هر پرسش)

آزمون نظام مهندسی عمران_اجرا:

۶۰ پرسش-۱۵۰ دقیقه وقت (۲:۳۰ دقیقه برای هر پرسش)

آزمون نظام مهندسی عمران-نظارت:

۶۰ پرسش-۱۵۰ دقیقه وقت (۲:۳۰ دقیقه برای هر پرسش)

آزمون نظام مهندسی عمران-محاسبات:

۶۰ پرسش- ۲۴۰ دقیقه وقت (۴ دقیقه برای هر پرسش)

آزمون نظام مهندسی معماری-نظارت:

۶۰ پرسش-۱۵۰ دقیقه وقت (۲:۳۰ دقیقه برای هر پرسش)

آزمون نظام مهندسی معماری-اجرا:

۶۰ پرسش-۱۵۰ دقیقه وقت (۲:۳۰ دقیقه برای هر پرسش)

آزمون نظام مهندسی معماری-طراحی:

مدت زمان ۸ ساعت پیوسته آزمون طراحی معماری از ساعت ۰۹:۰۰ صبح شروع و تا ساعت ۱۷:۰۰ می‌باشد

آزمون نظام مهندسی نقشه برداری:

۶۰ پرسش- ۱۸۰ دقیقه وقت (۳ دقیقه برای هر پرسش)

آزمون نظام مهندسی ترافیک:

۶۰ پرسش-۱۲۰ دقیقه وقت (۲ دقیقه برای هر پرسش)

آزمون نظام مهندسی شهرسازی:

۶۰ پرسش-۱۰۰ دقیقه وقت (۱:۴۰ دقیقه برای هر پرسش)

تطبیق ازمون نظارت عمران با پکیج۲۲ مبحث

عمران-نظارت-مهر-۹۸

برای دانلود کلیک کنید

تطبیق ازمون نظارت عمران۹۸ با پکیج ۲۲ مبحث

👊 سخته ولی با ما آسونه 👊
.
🎯 همه اون چیزی که برای قبولی و عبور از سد آزمون نیاز دارید ما در اختیارتون قرار میدیم، برنامه کامل ، مشاوره رایگان ، خلاصه مباحث و ….
.
👊 سخته ولی با ما آسونه 👊

وظایف یک مهندس ناظر عمران ساختمان چیست؟

۵ -۱ کنترل کفایت اطلاعات و مشخصات فنی موجود در نقشه های مصوب سازه و گودبرداری
۵ -۲ کنترل اقدامات الزامی انجام شده توسط سازنده قبل از تخریب ساختمان موجود
۵ -۳ کنترل اخذ مجوزهای لازم توسط سازنده و مطالعه مندرجات آن‌ها
۵ -۴ کنترل مطابقت روش تخریب با الزامات موجود و رعایت تمهیدات لازم فنی و ایمنی لازم قبل از شروع تخریب
۵ -۵ کنترل بررسی های صورت پذیرفته توسط سازنده در خصوص وضعیت ساختمان‌ها و تاسیسات مجاور و تاسیسات شهری
۵ -۶ مطالعه گزارش ژئوتکنیک و شناسائی خاک و کسب اطلاعات لازم از آن برای کنترل اجرای ساختمان
۵ -۷ کنترل رعایت انطباق روش کار اجرائی با نقشه‌ها و مشخصات فنی و الزامات مقررات ملی ساختمان در هنگام گودبرداری
۵ -۸ کنترل نحوه پیاده‌سازی نقشه پی و انطباق آن با نقشه‌های مصوب
۵ -۹ کنترل بررسی‌های صورت پذیرفته توسط سازنده در خصوص خاک محل و انطباق آن با فرضیات مندرج در گزارش ژئوتکنیکی و شناسائی خاک و نقشه های مربوط و صدور دستور انجام آزمایش‌ها و بررسی‌های ژئوتکنیکی در صورت لزوم
۵ -۱۰ کنترل نحوه پی کنی شامل موقعیت، ابعاد، شکل، آماده‌سازی بستر، زه کشی پی‌ها و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر
۵ -۱۱ کنترل نحوه قالب بندی ها شامل آماده‌سازی، امتداد، پایداری و مقاومت، موقعیت قالب‌ها، ابعاد و فاصله بازشوها، پاکسازی نهائی و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر
۵ -۱۲ کنترل نحوه میلگردگذاری شامل تمیزی میلگردها (عاری بودن آنها از مواد زائد نظیر رنگ و زنگ) قطر، طول، خم، وصله، پوشش، موقعیت، تعداد، پایداری، نحوه به هم بستن و حداقل فاصله آزاد بین میلگردها، رعایت پوشش بتن، لقمه‌ها و خرک‌ها و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر
۵ -۱۳ کنترل طرح اختلاط بتن پی، نحوه اختلاط بتن، نحوه حمل و نقل و جابجایی بتن (شامل جدانشدن اجزای بتن، زمان حمل)، ریختن و جادادن بتن (رعایت درجه حرارت بتن ریزی و شرایط آب و هوایی، استفاده از تجهیزات مناسب، یکنواختی در بتن‌ریزی، تداوم در اجرا، آماده کردن سطوح تماس بتن، ارتفاع سقوط بتن، چگونگی ریختن در قالب‌ها، ضخامت لایه‌ها) و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر
۵ -۱۴ کنترل متراکم کردن، پرداخت سطوح نهائی، حفاظت و عمل آوری بتن و زمان مناسب باز کردن قالبها و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر
۵ -۱۵ صدور دستور نمونه‌گیری به منظور انجام آزمایش‌های لازم (حداقل شامل روانی و مقاومت) و اخذ نتایج آزمایش‌ها و بررسی آنها
۵ -۱۶ کنترل تراز نهائی زیر پی‌ها و انطباق آنها با نقشه‌ها و مشخصات فنی مصوب
۵ -۱۷ کنترل نوع فولادهای مورد استفاده در سازه و پی
۵ -۱۸ کنترل میل مهارها ( شامل تعداد، اندازه، خم، محل، طول قسمت رزوه، فاصله نسبت به هم و نسبت به محور ستون، پوشاندن رزوه‌ها و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر)
۵ -۱۹ کنترل صفحه ستون‌ها (Baseplates) شامل ابعاد، جهت قرار گرفتن، تراز و رقوم، محل سوراخ‌ها، اندازه سوراخ‌ها، اندازه صفحات اتصال، اعوجاح، زیرسازی و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر
۵ -۲۰ کنترل نحوه ساخت ستون‌ها (محل ساخت ستون‌ها، سالم بودن نیم رخ‌ها، نوع و نمره صحیح آن‌ها، مشخصات جوش، ابعاد و فاصله تسمه‌ها، نوع ورق‌ها و ابعاد آن‌ها، رواداری انحنا و پیچیدگی، برون محوری جان، گونیا بودن بال، موقعیت دقیق صفحات و نبشی‌های زیر سری تیرها و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر)
۵ -۲۱ کنترل نصب ستون‌ها (استفاده از وسائل مناسب، محل دقیق نصب، مهار کافی، تمیز بودن انتهای ستون و کف ستون، رعایت جزئیات اتصال، رواداری‌های تابیدگی کف ستون، گونیا بودن اتصال کف ستون، شاغولی بودن ستون، وصله ستون‌ها و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر)
۵ -۲۲ کنترل نحوه ساخت و نصب تیرها (هندسه برش در تیر لانه زنبوری، کنترل اعوجاج، پرکردن جان تیر در محل‌های لازم، نصب ورق‌های تقویتی لازم، کنترل نیم‌رخ‌ها، رعایت جزئیات اتصال و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر)
۵ -۲۳ کنترل بادبندها (محل نصب، نمره نیم رخ‌ها، صفحات اتصال، نحوه اتصال و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر)
۵ -۲۴ کنترل اجرای سقف‌ها (تیرها، تیرچه‌ها، نوع آجر یا سفال یا پلی استایرن، خیز طاق ضربی، ملات یا بتن مورد استفاده، فاصله تیرچه‌ها، اتصالات تیرچه‌ها، مهار سقف، قالب‌بندی، میلگردگذاری و بتن‌ریزی در سقف‌های بتنی باید مانند موارد مذکور در بخش پی‌سازی کنترل شود)
۵ -۲۵ کنترل نحوه انجام جوشکاری (دستگاه‌ها و لوازم مناسب، ابعاد و اندازه‌ها، محل جوشکاری، نحوه اجرای جوشکاری، صدور دستور انجام آزمایش‌های جوش حسب مورد و در صورت نیاز اخذ نتایج آزمایش‌هاو بررسی آنها)
۵ -۲۶ کنترل نحوه اجرای اتصالات پیچ و مهره‌ای (کیفیت نوع مصالح، اندازه و محل سوراخ ها، کفایت فشار سفت کردن پیچ ها و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر)
۵ -۲۷ کنترل قالب بندی، میلگردگذاری و بتن ریزی، متراکم کردن، پرداخت سطح روئی، حفاظت، نگهداری و عمل آوری و نحوه اجرای بتن درکلیه بخش‌های سازه بتنی اعم ازتیرها، ستون‌ها، اتصالات و دیوارها مانند موارد مذکور در بخش پی‌سازی
۵ -۲۸ کنترل اجرای صحیح شناژها اعم از فلزی یا بتنی با لحاظ موارد پیش گفته در این شرح خدمات و کنترل محل اجرای آن‌ها
۵ -۲۹ کنترل رعایت جزئیات اجرائی دیوارهای باربر (شامل کیفیت مصالح، راستا، عایق کاری، شاغولی بودن، نصب درها و پنجره‌ها، صاف بودن سطح نهائی و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر)
۵ -۳۰ کنترل رعایت جزئیات اجرائی دیوارهای داخلی و خارجی بنا و انطباق آن با نقشه‌ها و مشخصات فنی از نظر الزامات سازه‌ای و لرزه‌ای
۵ -۳۱ کنترل جزئیات اجرائی پشت بام (شامل ابعاد و اندازه‌ها، رقوم، شیب‌بندی، آب روها، عایق‌کاری مصالح و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر)
۵ -۳۲ کنترل جزئیات راه پله و اتصالات آن
۵ -۳۳ کنترل محل اجرای لوله کشی‌ها، کانال‌ها و تاسیسات مکانیکی و برقی از نظرعدم آسیب به عناصر سازه‌ای
۵ -۳۴ کنترل جزئیات اجرائی دودکش‌ها، هواکش‌ها و داکت‌ها از نظر عدم آسیب به عناصر سازه‌ای
۵ -۳۵ کنترل محل قرارگیری چاه‌ها و نحوه اجرای اتصال سیستم فاضلاب
۵ -۳۶ کنترل رعایت جزئیات اجرائی نمای ساختمان از نظر چگونگی ارتباط نما با سازه اصلی و الزامات سازه‌ای
۵ -۳۷ کنترل نکات فنی در محوطه سازی شامل زیرسازی، تراکم خاک محل
۵ -۳۸ کنترل مصالح ساختمانی از نظر نحوه تهیه، حمل، نگهداری، استفاده در انطباق با نقشه‌ها و مشخصات فنی و استانداردهای ملی ایران
۵ -۳۹ صدور دستور انجام آزمایش از مصالح ساختمانی در صورت لزوم و اخذ نتایج آزمایش‌ها و بررسی آنها
۵ -۴۰ مستندسازی و ثبت و تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان در حیطه وظائف خود

 

شیوه نامه صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی برای سال ۱۳۹۸

اطلاعیه 2
به گزارش کلید واژه طی چند روز اخیر دفتر مقررات ملی ساختمان مستقر در وزرات راه و شهرسازی معاونت مسکن و ساختمان اطلاعیه در خصوص شیوه صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی صادر نموده که در زیر آنرا مشاهده مینمایید

شیوه نامه صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی

شیوه نامه صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی به شرح زیر ابلاغ می گردد.

ماده ۱- تعاریف

در این شیوه نامه واژگان و عبارتهای زیر در معانی مربوط به کار می روند:

۱-۱قانون:

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن

۱-۲دفتر:

دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی

۱-۳- اداره کل:

اداره کل راه و شهرسازی استان

۱-۴سازمان:

سازمان نظام مهندسی ساختمان

۱-۵- سازمان استان:

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

۱-۶- شورای آموزش و ترویج:

شورایی که به منظور بررسیی و تاییید پیشنهاد های آموزشی و تروییجی و ارائه نظیراتتخصصی، توسط دفتر تشکیل میشود.

۱-۷ کمیته آموزش و ترویج:

کمیته ای که به منظور راهبری آموزش های حرفه ای مهندسان و ترویج مقررات ملّی ساختمانتوسط سازمان استان تکمیل می گردد.

۸- ۱ مدرس:

شخص حقیقی که طبق شرایط و ضوابط شیوه نامهکل دریافت مینماید.

۹ -۱ دوره آموزشی:

دوره ای که جهت صدور، تمدید و یا ارتقاء پایه مهندسی از سوی دفتر ابلاغ و در چارچوب شیوه نامه های ابلاغی بصورت حضوری یا الکترونیکی یا تلفیقی از آنها توسط  آموزش برگزار می شود.

۱-۱۰ دوره آموزشی الکترونیکی:

در این دوره، ارائه درس و یادگیری آن از طریق فناوری های الکترونیکی مانند اینترنت وسیستم های آموزشی هوشمند و مبتنی بر استفاده از رایانه به اشکال مختلف بیان میشود.

۱-۱۱مجری آموزش:

مرکز آموزشی که طبق شرایط و ضوابط شیوه نامه سازمان استان مجوز برگزاری دوره های آموزشی را دریافت نموده و نسبت به برگزاری آنها اقدام می نماید.

۱۲- ۱ مجری آزمون:

سازمان استان یا شخص حقوقی که تحت نظارت سازمان استان نسبت به برگزاری آزمون پایان دوره آموزشی اقدام مینماید.

گروه آموزشی ۲۲ مبحث قولی در آزمون نظام مهندسی پکیج های قبولی در آزمون نظام مهندسی

نحوه ارتقاء پایه نظام مهندسی
فصل اول: ویژه مهندسان

 ۲ شرایط صدور، تمدید و یا ارتقاء پایه مهندسی

۱ -۲ صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی در مورد تمام یا بعضی از رشته ها و صلاحیت ها موکول  تمام یا برخی ازاقدامات زیر است که نحوه اقدام و میزان تاثیر هر یک از آنها از سوی دفتر ابلاغ می گردد:
– موفقیت در آزمون های ارزیابی صلاحیت حرفهای ورود به حرفه
– شرکت در دوره های آموزشی و کارورزی و موفقیت در سنجش پایان دوره ها
– سایر مواردی که در اجرای قانون و آئین نامه اجرایی آن نظیر سابقه کار حرفه ای مورد نیاز میباشد.
۲- ۲ تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی در مورد تمام یا بعضی از رشته ها و صلاحیت ها موکول به تمام یا برخی ازاقدامات زیر است که نحوه اقدام و میزان تاثیر هر یک از آنها از سوی دفتر ابلاغ می گردد:
– شرکت در دوره های آموزشی تطبیقی ویرایش جدید مباحث و یا سایر دوره های ابلاغی
– موفقیت در مصاحبه حضوری برای گروه سنی بالای ۰۷ سال طبق آئین نامه ایی که توسط سازمان تهیه و برای اجرا بهسازمان استان ها ابلاغ می شود.
– شرکت در همایش ها و کارگاه های تخصصی
– سایر مواردی که در اجرای قانون و آئین نامه اجرایی آن مورد نیاز میباشد.
۳ -۲ ارتقاء پایه مهندسی در مورد تمام یا بعضی از رشته ها و صلاحیت ها موکول به تمام یا برخی از اقدامات زیر استکه نحوه اقدام و میزان تاثیر هر یک از آنها از سوی دفتر ابلاغ می گردد:
– شرکت در دوره های آموزشی و موفقیت در سنجش پایان دوره ها
– سایر مواردی که در اجرای قانون و آئین نامه اجرایی آن نظیر سابقه کار حرفه ای مورد نیاز میباشد.
تبصره: چنانچه به استناد آییننامه اجرایی قانون و سایر دستورالعملهای ابلاغی، دورههای آموزشی خاص برای اشخاص حقیقیو حقوقی به منظور اخذ صلاحیت الزام گردد، شرایط برگزاری آن دورههای آموزشی نیز مشمول این شیوه نامه خواهدبود.

ماده ۳ آزمون های ارزیابی صلاحیت حرفهای –

۱ -۳ آزمونهای عمومی یا تخصصی جهت ارزیابی صلاحیت حرفهای مهندسان برای ورود به حرفه )پایه سه( برگزارمی گردد.
۲ -۳ مدت اعتبار گواهی قبولی آزمون های ارزیابی صلاحیت حرفه ای مهندسان حداکثر سه سال از تاریخ برگزاری آزمون هامی باشد.

ماده ۴ دورههای آموزشی و کارورزی –

۱ -۴ دوره های آموزشی و کارورزی که برای صدور، تمدید و یا ارتقاء پایه مهندسی به صورت حضوری یا الکترونیکی و یاتلفیقی از آنها برگزار میشود.
تبصره: تا زمان ابلاغ دستورالعمل نحوه برگزاری دورهها به صورت الکترونیکی یا تلفیقی از حضوری و الکترونیکی،برگزاری هر یک از دورهها به دو روش یاد شده منوط به دریافت مجوز از دفتر است.
۴-۲- چنانچه به استناد تبصره ۲ ماده ۱۱ اصلاحی آییننامه اجرایی قانون موررخ ۵/۱۲/۱۳۹۴ هر یک از اعضای سازمان استان مکلف به گذراندن دوره آموزشی یا کارآموزی خاص از دورههای آموزشی مصوب گردد، این دورهها صرفاً در اجرای احکام صادر شده توسط شورای انتظامی بوده و برای صدور، تمدید و یا ارتقاء پایه مهندسی مورد استفاده قرارنخواهد گرفت.
۳ -۴ در صورت بازنگری در مقررات و تغییر در ویرایش مباحث مقررات ملّی ساختمان مربوط به هر یک از دورههای آموزشی، گذراندن دوره تکمیلی برای تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی بر مبنای ابلاغ دفتر الزامی است.

ماده ۵ همایشها و کارگاههای تخصصی –

۱ -۵ شرکت در همایشها و کارگاههای تخصصی با پیشنهادد سازمان به دفتر و یا راساً با ابلاغ دفتر برای صدور، تمدید و یا ارتقاء پایه مهندسی الزامی بوده و صدور گواهینامه همایشها و کارگاههای تخصصی منوط به موفقیت در سنجش مربوطه می باشد.
تبصره: سنجش همایشها و کارگاههای تخصصی که به منظور صدور یا ارتقاء پایه مهندسی برگزار می گردد،می بایست مطابق شرایط ماده ۶ این شیوهنامه برگزار گردد.
۲ -۵ سازمان استان می تواند برای به هنگام نگهداشتن دانش فنی اعضای خود پیشنهادد های لازم برای الزام به شرکت در این همایش ها را به سازمان تسلیم نماید.
۳- ۵ دستورالعمل اجرایی نحوه برگزاری و شرکت در همایشها و کارگاههای تخصصی توسط دفتر تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۶ سنجش پایان دورهها –

۱- ۶ سازمان پیشنهادد شیوه سنجش پایان دوره ها از قبیل برگزاری آزمون های پایان دوره بصورت الکترونیکی، متمرکز استانی یا کشوری، تستی یا تشریحی، تعداد سوالات، نحوه طرح سوال، تصحیح اوراق و حدنصاب قبولی یا ارائه
پروژه، امتیاز حضور در دوره و سایر موارد را به دفتر ارائه نموده تا پس از تایید، توسط دفتر به استانها ابلاغ گردد.
۲- ۶ سازمان استانها، متولی برگزاری و اجرای سنجش پایان دوره های آموزشی در هر استان میباشند.
۳- ۶ زمانبندی اجرای فرآیند سنجش پایان دوره ها به نحوی توسط سازمان استان تنظیم میگردد که در بازه های زمانیمتناسب با تعداد شرکت کنندگان در دوره های آموزشی مختلف، فرآیند سنجش پایان هر دوره برگزار گردد.
۴ -۶ متقاضی میتواند در صورت عدم موفقیت در سنجش پایان دوره، پس از ثبت نام، صرفاً برای یک بار بدون حضورددوباره در دوره در سنجش بعدی شرکت و در صورت موفقیت گواهینامه شرکت در دوره را دریافت نماید.
۵- ۶ مدت اعتبار گواهینامه موفقیت در دوره آموزشی از تاریخ برگزاری دوره حداکثر سه سال میباشد.

گروه آموزشی ۲۲ مبحث قولی در آزمون نظام مهندسی پکیج های قبولی در آزمون نظام مهندسی

ماده ۷ سابقه کار حرفهای

۱- ۷ در اجرای ماده ۶ آییننامه اجرایی قانون، گواهی اشتغال به کار و تیربه عملی و سابقه کار به مدت سنوات مندرج در مواد ۵ و ۱۱ آییننامه اجرایی قانون میبایست توسط متقاضی برای صدور و ارتقاء پایه مهندسی به واحد صدور پروانه اشتغال به کار ارائه شود.

ماده ۸ مصاحبه حضوری

۱- ۸ در صورت تشخیص دفتر و با ابلاغ شرایط آن، علاوه بر شرایط مندرج در ماده دو فوق الذکر)صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی و ارتقاء پایه مهندسی(، مصاحبه حضوری از مهندسان نیز انیام میشود.