هر انچه که باید در مورد ازمون نظام مهندسی بدانید

طبق تجربه کسب شده توسط مهندسین، شما برای قبولی مناسب در آزمون، نیازمند هیچگونه عوامل خارجی نیستید، به خود متکی بوده، برنامه ریزی دقیق برای مطالعه داشته باشید، بدانید که باید چه کنید، تلاش کرده و خودتان را باور داشته باشید. حتما موفق می شوید….

ادامه خواندن

رشته هایی که در آزمون نظام مهندسی صلاحیت دارند.

چطور در آزمون نظام مهندسی قبول شویم ؟

معرفی ۷ رشته اصلی و آشنایی با رشته های مرتبط با رشته های اصلی که توسط کمیسیون هم ارزی مشخص میشود که در چه رشته ای میتوانند شرکت کنند.

ادامه خواندن