رشته هایی که در آزمون نظام مهندسی صلاحیت دارند.

چطور در آزمون نظام مهندسی قبول شویم ؟

معرفی ۷ رشته اصلی و آشنایی با رشته های مرتبط با رشته های اصلی که توسط کمیسیون هم ارزی مشخص میشود که در چه رشته ای میتوانند شرکت کنند.

Continue reading

رشته هایی که میتوانند در آزمون شرکت کنند

لیست رشته‌های مجاز شرکت کننده در آزمون نظام مهندسی

چند رشته از دانشگاه ها که میتوانند در آزمون نظام مهندسی شرکت کنند
درصورتیکه مدارک دانشجویان مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری قرار گیرد میتوانند پروانه اشتغال به کار مربوط به رشته تحصیلی خود دریافت کنند

Continue reading

شرایط شرکت ثبت نام آزمون نظام مهندسی

مدرک تحصیلی لازم و سنوات لازم جهت شرکت در آزمون نظام مهندسی و اعتبار قبولی در آزمونهای نظام مهندسی

Continue reading