آموزش نظام مهندسی

آموزش آزمون نظام مهندسی:

آموزش آزمون نظام مهندسی با برگزاری دورهای آموزشی برای پیشرفت پایه و ورود به حرفه مهندسان است که با برنامه ریزی و بررسی نیاز داوطلب انجام میشود.
این آموزش نظام مهندسی شامل دورهایی بر اساس سرفصل های مختلف از مباحث مقررات ملی ساختمان بوده و در راستای کیفی سازی ساخت و ساز و ارائه خدمات مهندسی به بهترین شکل در جامعه است..
از آنجا که یکی از وظایف سازمان نظام مهندسی پیشرفت پایه علمی اعضا میباشد برای همین نیاز به برگزاری دورهای آموزشی داریم که  آموزش نظام مهندسی، روند ثبت نام، و اجرا را به عهده دارد.

 

آموزش نظام مهندسی در هفت رشته: عمران،معماری،شهرسازی،ترافیک،برق،مکانیک،نقشه برداری مطرح است.
برای آمادگی در آزمون نظام مهندسی که هر سال توسط دفتر امور مقررات ملی ساختمان و همکاری و مشارکت سازمان سنجش و سایر ارگان ها برگزار می شود، آموزش نظام مهندسی تعیین کننده و هدفمند است.

کاربرد آموزش نظام مهندسی:

در تکمیل آموزش های کاربردی برای مهندسان آموزش نظام مهندسی به شکل مستمر و منسجم اطلاعات لازم و منابع اعلام شده را همراه با نمونه سوال و نکات کلیدی در اختیار داوطلبان آزمون های نظام مهندسی قرار می دهد.
دانش فنی و پیشرفت حرفه ای مهندسان براساس آموزش نظام مهندسی شکل می گیرد و برنامه لازم برای این کار نیز پس از بررسی نیازها و کشف ضرورت های موضوعی مطابق با قوانین و ضوابطی که در آیین نامه مقرراتی وجود دارد، انجام می شود.

آموزش نظام مهندسی:

مهندسان در هر مرحله با یادگیری و کسب تجربه عملی در زمینه فعالیت و رشته تخصصی خود نه تنها به دانش و علوم فردی خود را ارتقا میدهند بلکه برای عملکرد بهینه و تلاش در جهت سازندگی بهتر و بیشتر و همچنین بالا بردن سطح کیفی ساخت و ساز کشور قدم بر می دارند.
جامعه پیشرفته و کشورهای توسعه یافته به علوم روز آگاهی داشته و همواره نیازمند آموزش و یادگیری است، برگزاری دوره های آموزشی گام موثری در جهت برقراری امنیت، سلامت ساختمان هاست.
آموزش نظام مهندسی در پی ایجاد رقابت سالم و تشویق متخصصان برای ارائه و نوآوری ها، طرح ها و پیشنهادهای کاربردی و مفید است تا بتواند خدمات مفید به صنعت ساختمان کشور بکند.

فرایند آموزش نظام مهندسی:

مهندسان در جریان آموزشی خود با یادگیری قوانین و ضوابط و همچنین دانش مهندسی با حضور در دوره های آموزشی در قالب مشخص شده و چارچوب های استاندارد موفق به اخذ مدارک لازم می شوند.
آموزش نظام مهندسی به این داوطلبان کمک می کند تا بتوانند از پیوند آموزه های خود با تجربه در کارگاه های ساختمانی پروژه های با کیفیت و اصولی اجرا کنند و روز به روز سطح آگاهی، کیفیت و بازده کاری خود را بالا ببرند.
در فرآیند آموزش نظام مهندسی که جزء وظایف اصلی سازمان است باید جایگاه مهندسان در رشته های مربوطه مشخص ثابت شود تا افراد باصلاحیت از غیر جدا شوند.
برای نظارت و کنترل ساختمان ها در ساخت و ساز شهری و پروژه های عمرانی به دانش تخصص و تجربه افرادی که دارای صلاحیت باشند، نیاز است و باید تعیین صلاحیت و کسب گواهی لازم از مراجع معتبر در این زمینه با آموزش نظام مهندسی شکل بگیرد.
کیفیت ساختمان به لحاظ فنی با نظارت و کنترل افرادی انجام می شود که صلاحیت لازم را داشته و مهر تاییدی برای هدف گذاری و حیاتی بودن آموزش نظام مهندسی است