زبانه گذاری کتاب ۲۲ در ۱

زبانه گذاری ۲۲در۱-۱

برای دانلود در قسمت بالا کلیک کنید

 

واژگان معادل در قانون مقررات ملی ساختمان ایران در ازمون نظام مهندسی

اثر ثانویه = اثر پی-دلتا
اجزا = اعضا
ارتعاش = لرزش
ارزش جوش = مقاومت جوش
اسپرینکلر = شبکه بارنده
استاد = وادار
استفاده کننده = متصرف
اسفنج شیشه = شیشه متخلخل
اصابت = برخورد
اندازه الکترود = قطر الکترود
اندازه گیر = گیج
آچارمدرج = آچارمتر
آذرخش = صاعقه = رعدوبرق
آرماتور = میلگرد
آزمون = آزمایش = تست
آستر = پوشش
آنتی باکتریال = ضد باکتری
بادبند = مهاربند
بار نقطه ای = بار متمرکز
بازرسی = ارزیابی
بازسازی = دوباره سازی
بام = پشت بام
برش دوطرفه = پانچ
برق زدگی = برق گرفتگی
برگشت جوش گوشه = قلاب جوش
برنجی = برنزی
بست موازی = تسمه افقی
بست مورب تک = بست چپ و راست
بنا = ساختمان
بیشینه = حداکثر
پاخور = کف پله
پارکینگ = توقفگاه خودرو
پله = پلکان
پلیمر = بسپار
پنوماتیکی = ضربه ای
پوسته خارجی = نمای ساختمان
پوشش خارجی = نما
پی = شالوده = فونداسیون
پیش انحنا = پیش خیز
تابش آفتاب = تابش خورشید
تار خنثی = محور خنثی
تأسیسات = تجهیزات
تأسیسات انشعاب برق = کنتور
تأسیسات برقی = تأسیسات الکتریکی

تخلیه = خروج
تخلیه هوا = خروج هوا
تراز مایع = سطح مایع
تعرفه = هزینه
تغییر شکل رو به بالا = پیش خیز
تغییر شکل رو به پایین = افتادگی
تنش اسمی جوش ~ مقاومت اسمی
جوش
تنش مجاز = مقاومت مجاز
توالت = مستراح = دستشویی =
سرویس بهداشتی
تیر = عضو خمشی
تیر با جان سوراخ دار متوالی = لانه زنبوری
تیر یکسره = تیر پیوسته
جاری شونده = تسلیمی = هیسترتیک
جان پناه = دست انداز بام
جرم مخصوص = جرم واحد حجم
جوش گوشه با نفوذ کامل = جوش نفوذی
چهارتراش = چارتراش
حریق= آتش
خاموت = تنگ
میلگرد =آرماتور
عرضی
خروج از مرکزیت = برون مرکزی
خش = خراش
خودکار = اتوماتیک
دامنه = حدود
دامنه کاربرد = حدود کاربرد
درز انقطاع = درز زلزله
دسته بندی = طبقه بندی
کلاس بندی = درجه بندی
دفن لوله در خاک = نصب لوله در خاک
دما = حرارت
دیزل ژنراتور سیار = ژنراتور اضطراری
سیار
ذرات = پودر = گرد
راه شیبدار = رمپ
رسوب = ترسیب
رنگ کاری = رنگ آمیزی
زوج نیرو = جفت نیرو
ژنراتور = مولد برق
پکیج معماری(نظارت)
پکیج معماری(نظارت)
ساختمان = بنا
سازه دسترسی به بنا = داربست
سامانه = سیستم
سایه بان = سایبان
سپر الکترومغناطیسی = محافظ
الکترومغناطیسی
ستون = عضو فشاری
ستون جعبه ای = ستون قوطی شکل
سخت کننده = ورق پیوستگی
سرسرا = لابی
سطح مقطع = مساحت
سطوح ساخته نشده زمین = فضای باز
سلسیوس = سانتی گراد
سنگ طبیعی متخلخل = گدازه
شلنگ = شیلنگ
شناژ = کلاف
شیوه نامه = دستورالعمل
صلب = گیردار = خمشی
ضخامت کلاف = ارتفاع کلاف
ضریب گذر خورشیدی = ضریب انتقال
خورشیدی
طرح اختلاط بتن = نسبت مخلوط بتن
ظرفیت فشاری = مقاومت فشاری
عبور = گذر = انتقال
عرض = پهنا
عرض دیوار = ضخامت دیوار
فضای آزاد = فضای باز
قسمت = ناحیه
قطر لوله = سایز لوله
کابین دوش = اتاقک دوش
کارگروه = کمیته
کاهش = تقلیل
الکترود = هادی
الکترود روکش دار = الکترود روپوش
دار = الکترود پوشش دار
کشو = چفت
کلاف عمود بر تیر = کلاف میانی
کلاف میانی = شناژ مخفی
کلکتور = مانیفولد
کمینه = حداقل = دست کم
کیسه سیمان = پاکت سیمان
گرمانرم = ترموپلاستیک
گنجایش = حجم = ظرفیت
لامپ = چراغ
لای = سیلت
لوازم = وسایل
لوچه = شره = سرریز = سر رفتگی
لوله خروجی فاضلاب = لوله تخلیه
فاضلاب
ماسه پاشی = سندبلاست
المان تصویر = پیکسل
المان مرزی = اجزای مرزی = عضو مرزی
متصرف = بهره بردار = استفاده کننده
محل = مکان
مخزن انبساط = تانک انبساط
مد = مود
مدل = حالت
مرکب = مختلط
مستقل = انفرادی
مسیر = راه
مسیر فرار = راه فرار
معرض = مجاورت

مکانیزم = مکانیسم
مونتاژ = سر هم کردن
مونومر = تکپار
ناحیه بحرانی = قسمت بحرانی
ناشاغولی = ناریسمانی
نامی = اسمی
نرخ = سرعت
نمونه آزمایشی = آزمونه
نمونه گیری = نمونه برداری
نیرو = مقاومت
واسنجی = کالیبراسیون
ورق پوششی اتصال = ورق روسری و
زیرسری
ورق تکی جان = ورق جان
وزن مخصوص = وزن واحد حجم
وضعیت جوشکاری = موقعیت
جوشکاری
وظایف = مسئولیت ها
یراق آلات = متعلقات
یک فاز = تکفاز

گود برداری معماری

مبحث گودبرداری و نکات مهم و کلیدی درخصوص این مبحث

ادامه خواندن

گود برداری عمران

مبحث گودبرداری و نکات مهم درخصوص گودبرداری

ادامه خواندن