خودشما ارزش شغلیتون رو تعیین کنید

🎯 شما خیلی با ارزش هستید

.

🔋هر شغل هر فعالیت تنها یک جواهر فروشی بدون هیچ جواهری بوده و شما جواهرات ویترین هر کسب و کاری هستید این شما هستید که ارزش ها رو مشخص میکنید، موفقیت شما در هر کسب و کاری تنها به فعالیت و اراده و تمرکز شما بستگی دارد.
.
⏳ هیچ شغلی وجود ندارد که شما ارزش و اعتبار آن را مشخص نکنید ، شما هر کجا و هر نقطه ای که هستید بهترین باشید.

از اعتمادتون سپاسگزاریم

از اعتماد توام با انرژیتون بسیار سپاسگزاریم مهندس عزیز💐💐

. ✔اولین ویدیو سال جدید انرژی بسیار خوبی بهمون داده که باعث میشه بدونیم در مسیری صحیح قدم برخواهیم داشت و هروز بیشتر از گذشته توان و انرژی خودمون رو در جهت خدمت و انجام این رسالت در پیشرفت و تکامل توانایی های جامعه پرانگیزه و زحمتکش مهندسی افزایش خواهیم داد🌹🌹🌹🌹

وظایف مهندس اجرا

شرح وظایف مهندس اجرایی ساختمان

ادامه خواندن