مواد و منابع آزمون نظام مهندسی معماری

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی معماری نظارت شهریور ۱۴۰۱
 
 
 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان 
 • مبحث دوم (نظامات اداري)(۱۳۸۴)
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)
 • مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(۱۳۹۶)
 • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (۱۳۹۶)
 • مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )– ( ۱۴۰۰)
 • مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي)۱۳۹۸)
 • مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه ) – ۱۳۹۹
 • مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )– (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه 
 • مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)– (۱۴۰۰)
 • مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (۱۳۹۲)
 • مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – (۱۳۹۵)
 • مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – (۱۳۹۶) – دانلود غلط نامه
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (۱۳۹۲)
 • مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – (۱۳۹۶)
 • مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي)-( ۱۳۸۹)
 • مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (۱۳۹۶ )
 • مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (۱۳۹۹)
 • مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (۱۳۹۶)
 • مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل) (۱۳۹۵)
 • مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (۱۳۹۲)
 • راهنماي مبحث نوزدهم (صرفه‌جويي در مصرف انرژي) – ۱۳۹۲
 • راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخشهاي نظارت و اجرا)(۱۳۹۰)
 • پیوست ششم آئین‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ (ويرايش چهارم) (طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری)
 • گودبرداری، پی سازی و سازه‌های نگهبان
 • روش ها و مسائل اجرايي ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه جزئیات اجرایی ساختمان ها
 • مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و ساز
 • قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان ها
* براي موارد ذكر شده منابع معتبر علمی و حرفه ای مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.
مواد و منابع آزمون نظام مهندسی معماری اجرا شهریور ۱۴۰۱
 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان 
 • مبحث دوم: ( نظامات اداري)(۱۳۸۴)
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)
 • مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(۱۳۹۶)
 • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (۱۳۹۶)
 • مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )– ( ۱۳۹۲)
 • مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي)۱۳۹۸)
 • مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )– ۱۳۹۹
 • مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )– (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه 
 • مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)– (۱۴۰۰)
 • مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (۱۳۹۲)
 • مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – (۱۳۹۵)
 • مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – (۱۳۹۶) – دانلود غلط نامه
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (۱۳۹۲)
 • مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – (۱۳۹۶)
 • مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) – (۱۳۸۹)
 • مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا)– (۱۳۹۶ )
 • مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (۱۳۹۹)
 • مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (۱۳۹۶)
 • مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل) (۱۳۹۵)
 • مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (۱۳۹۲)
 • راهنماي مبحث نوزدهم (صرفه‌جويي در مصرف انرژي) – ۱۳۹۲
 • راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)(۱۳۹۰)
 • پیوست ششم آئین‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ (ويرايش چهارم) (طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری)
 • گودبرداري، پی سازی و سازه‌هاي نگهبان *
 • ماشین‌آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری آنها*
 • روشها و مسائل اجرايي ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه های جزئیات اجرایی ساختمان*
 • ضوابط و مقررات مربوط به نظام فني و اجرائي کشور*
 • مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت ساز و امور قراردادها *
 • قوانين مرتبط با صنعت بيمه و ماليات و کار*
 • قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قرارداد و پیمان ها *
 • مدیریت ساخت و نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه*
* براي موارد ذكر شده منابع معتبر علمی و حرفه ای مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.
مواد و منابع آزمون نظام مهندسی معماری طراحی تیر ۱۴۰۱
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)
 • مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(۱۳۹۶)
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (۱۳۹۲)
 • مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (۱۳۹۶ )
 • مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (۱۴۰۰)
 • مباني طراحي معماري *
 • جزئيات اجرائي ساختمان *
 • ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد دارای معلوليت – ویرایش سوم ۱۳۹۹
* براي موارد ذكر شده منابع معتبر علمی و حرفه ای مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
 • تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
  تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
  تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

5 نکته ی بسیار مهم آزمون نظام مهندسی

5 نکته ی بسیار مهم آزمون نظام مهندسی

ابتدا باید بدانیم اصلا چرا باید خودمان را به زحمت بیاندازیم و در این آزمون شرکت کنیم و پروانه اشتغال به کار بگیریم؟
در سالهای قبل مهندسانی که پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی را دریافت می کردند درآمد بسیار عالی داشتند اما در سال های اخیر اولا به خاطر رکود در بازار مسکن و کم شدن ساخت و ساز ها و دوما به دلیل دریافت پروانه اشتغال به کار بسیاری از مهندسان جدیدی که به بازار کار وارد شده اند باعث شده است تا این درآمد خیلی کمتر شود. ولی در کل داشتن حق امضا یا همان پروانه اشتغال بهکار برای هر مهندسی ضروری و یک اعتبار به حساب می آید. با داشتن این پروانه می توانید شخصیت رسمی تر و قابل اعتماد تری در بین مردم و سایر مهندسین داشته باشید.

 

این آزمون چیزی شبیه به آزمونی است که فارغ التحصیلان رشته حقوق برای دریافت پروانه وکالت از کانون وکلا و یا فارغ التحصیلان پزشکی برای دریافت پروانه پزشکی از نظام پزشکی می گذرانند. نکته ی مهم این است که فقط فارغ التحصیلان رشته های مهندسی عمران , برق , مکانیک , نقشه برداری , معماری , ترافیک و شهرسازی می توانند در جهت ثبت نام آزمون نظام مهندسی اقدام و شرکت کنند.

 

 

نکته ی مهم قبل از ثبت نام

 

 

اگر متقاضیان شرایط شرکت در آزمون را نداشته باشند و حتی در صورت قبولی در آزمون نظام مهندسی, قبولی آنها باطل تلقی خواهد شد پس داوطلبان متقاضی شرکت در این آزمون, حتما قبل از اقدام جهت ثبت نام آزمون نظام مهندسی، قوانین و شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی را از سایت ثبت نام آزمون نظام مهندسی به آدرس inbr.ir کامل مطالعه کنند یا از طریق مشاوره تلفنی آزمون نظام مهندسی اطلاعات لازم را دریافت کنند.

 

شرکت در آزمون نظام مهندسی و دریافت پروانه اشتغال به کار چه فایده ای دارد؟

 

باید خدمتتان عرض کنم ارزش این پروانه در آن است که اولا مجوزی است که می توانید با استفاده از آن دفتر مهندسی یا شرکت حقوقی خود را ثبت و تاسیس کنید و همچنین از مهندسین دیگر استفاده کنید و پروژه های بزرگی بگیرید. دوما مجوزی برای ارتقا به پایه های بالاتر می باشد. یعنی اگر پروانه پایه ۳ که با شرکت و قبولی در آزمون نظام مهندسی دریافت می کنید را نداشته باشید، هیچ گاه نمی توانید پروانه پایه ۲ ، پایه ۱ و همچنین ارشد را دریافت کنید! و هر چقدر هم دیرتر موفق به دریافت پروانه پایه ۳ شوید طبیعتا پایه های بالاتر (پایه ۲ ، پایه ۱ و ارشد) را دیرتر دریافت خواهید کرد. چون برای دریافت پروانه ی پایه های بالاتر باید مدت زمان خاصی از دریافت پروانه ی پایه ۳ شما گذشته باشد.
پس هر چقدر که دیرتر در آزمون نظام مهندسی قبول شوید، فرصت های بیشتری را از دست خواهید داد. در این مقاله سعی می کنم بهترین روش برای مطالعه و قبولی در آزمون نظام مهندسی را به شما بگویم.

 

اعتبار قبولی در این آزمون تا چه مدت می باشد؟ 

اعتبار قبولی در همه ی آزمون های نظام مهندسی حداکثر ۴ سال از تاریخ آزمون می باشد, بنابراین لازم است قبول شدگان در مهلت تعیین شده اگر شرایط لازم جهت اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی را نداشته باشند, می توانند از این فرصت ۴ ساله استفاده کنند و شرایط لازم مثل کارت پایان خدمت یا موارد دیگر (حتی مهندسانی هستند که در صلاحیت اجرا قبول شده اند اما با توجه به قوانین نظام مهندسی باید برای دریافت صلاحیت اجرا ابتدا در یکی از صلاحیت های نظارت و یا طراحی قبول شوند که پروانه اجرا هم به آنها داده شود) را فراهم کنند.

 

 

۳ نکته ی مهم برای قبولی آزمون نظام مهندسی

 

۱. در آزمون نظارت و اجرا سوالات محاسباتی حل نکنید
در آزمون نظارت و اجرا یکسری سوالات محاسباتی مثل تحلیل سازه، بتن، فولاد و موارد دیگر مطرح می شوند که توصیه می شود به هیچ وجه سوالات حل کردنی و محاسباتی را جواب ندهید، حتی با وجود اینکه می توانید به آنها پاسخ صحیح بدهید اما به دلیل اینکه خیلی از وقت شما را میگیرد و زمان کافی را برای پاسخ دادن به بقیه ی سوالاتی که به راحتی و در زمان کم می شود به آنها پاسخ داد، را نمی کنید.
۲. در نگاه اول سوال ۱ تا سوال ۶۰ (آخرین سوال) را نباید پاسخ داد
نکته ی مهم اینجاست که ابتدا از سوال ۱ تا سوال ۶۰ را بخوانید و به سوالاتی که صد در صد کاملا مطمعن هستید که صحیح است پاسخ دهید. سوالاتی که شک دارید رو کنارشان حرف “ش” بنویسید و سوالاتی که محاسباتی و وقت گیر هستند و نمی توانید در زمان کم به آنها پاسخ بدهید را علامت ضربدر “×” کنارشان بزنید و در تایم آخر که گفتم حدود ۲۰ دقیقه باقی می ماند، سعی کنید به سوالات سوالات شک دار پاسخ بدهید.
۳. اشتباه بزرگی که خیلی ها در آزمون نظام مهندسی انجام می دهند را انجام ندهید!
اشتباه این است که سوالاتی که مطعئن هستند که کاملا صحیح است، پاسخ آنها را در پاسخنامه وارد نمی کنند و وارد کردن آنها را در مرحله ی آخر می سپارند که بسیاری از آنها دیگر در تایم آخر فرصت وارد کردن پاسخ های صحیح در پاسخنامه را پیدا نمی کنند و تمام زحماتشان به هدر می رود. به شما پیشنهاد می کنیم که همان موقع که پاسخ صحیح را یافتید آن را در پاسخنامه علامت بزنید.

آزمون جامع 8 مرداد ماه

نمونه سوالات آزمون آنلاین 8 مرداد ماه

ادامه خواندن