یا آلان یا هیچوقت

🕰الان اون فرصت و زمان طلایی برای شروع

⏰ فرصت طلایی تا آزمون رو از دست ندید از هر منبع و به هر شیوه که در توان شماست تلاش کنید تا قبولی در آزمون رو یکبار برای همیشه به دست بیارید.

اول باید ذهنت رو بسازی

با اماده سازی قدرت فیزیکی ذهن به موفقیت دست پیدا کنیم

ادامه خواندن

تعداد سوالات و زمان ازمون نظام مهندسی

چطور در آزمون نظام مهندسی قبول شویم ؟

تعداد سوالات و زمان ازمون نظام مهندسی

 

آزمون نظام مهندسی در تمامی رشته ها به جز رشته طراحی معماری به صورت تستی برگزار می شود. تعداد پرسش های هر آزمون، زمان کل آزمون و مدت زمان هر کدام از پرسش ها برابر است با:

آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی:

۶۰ پرسش-۱۸۰ دقیقه وقت (۳ دقیقه برای هر پرسش)

آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-نظارت:

۶۰ پرسش-۱۵۰ دقیقه وقت (۲:۳۰ دقیقه برای هر پرسش)

آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی-طراحی:

۶۰ پرسش-۱۸۰ دقیقه وقت (۳ دقیقه برای هر پرسش)

آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی-نظارت:

۶۰ پرسش-۱۵۰ دقیقه وقت (۲:۳۰ دقیقه برای هر پرسش)

آزمون نظام مهندسی عمران_اجرا:

۶۰ پرسش-۱۵۰ دقیقه وقت (۲:۳۰ دقیقه برای هر پرسش)

آزمون نظام مهندسی عمران-نظارت:

۶۰ پرسش-۱۵۰ دقیقه وقت (۲:۳۰ دقیقه برای هر پرسش)

آزمون نظام مهندسی عمران-محاسبات:

۶۰ پرسش- ۲۴۰ دقیقه وقت (۴ دقیقه برای هر پرسش)

آزمون نظام مهندسی معماری-نظارت:

۶۰ پرسش-۱۵۰ دقیقه وقت (۲:۳۰ دقیقه برای هر پرسش)

آزمون نظام مهندسی معماری-اجرا:

۶۰ پرسش-۱۵۰ دقیقه وقت (۲:۳۰ دقیقه برای هر پرسش)

آزمون نظام مهندسی معماری-طراحی:

مدت زمان ۸ ساعت پیوسته آزمون طراحی معماری از ساعت ۰۹:۰۰ صبح شروع و تا ساعت ۱۷:۰۰ می‌باشد

آزمون نظام مهندسی نقشه برداری:

۶۰ پرسش- ۱۸۰ دقیقه وقت (۳ دقیقه برای هر پرسش)

آزمون نظام مهندسی ترافیک:

۶۰ پرسش-۱۲۰ دقیقه وقت (۲ دقیقه برای هر پرسش)

آزمون نظام مهندسی شهرسازی:

۶۰ پرسش-۱۰۰ دقیقه وقت (۱:۴۰ دقیقه برای هر پرسش)