آزمون اولی ها

6

 

🏷 از آزمون اولی های آزمون گذشته نتیجه عالی به دست اومده که میتونید به این مهم استناد کنید تا تجربه اولین شکست توانایی عالی برای رسیدن به پیروزی دارید.
.
🚀 یکبار هدف گذاری کنید و براش بجنگید چون این توانایی شماست که هر چیزی رو که میخواهید داشته باشید.
.

✔موفقیت اتفاقی نیست

قانون کار در رشته معماری

قانون کار معماری

برای دانلود قسمت بالا را کلیک کنید

قانون کار در رشته معماری

بخش اول: قانون کار جمهوری اسلامی ایران

فصل اول – تعاریف کلی و اصول ::
فصل دوم – قرارداد کار :
: فصل سوم – شرایط کار ::
فصل چهارم – حفاظت فنی و بهداشت کار ::
فصل پنجم – آموزش و اشتغال :
: فصل ششم – تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ::
فصل هفتم – مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی کار
:: فصل هشتم – خدمات رفاهی کارگران ::
فصل نهم – مراجع اختلاف ::
فصل دهم – شورای‌عالی کار
فصل یازدهم_ جرائم و مجازات ها
فصل دوازدهم – مقررات متفرقه ::

بخش دوم: آیین  کار

فصل اول – اصول کلی
:: فصل دوم – صلاحیت :
: فصل سوم – وکالت ::
فصل چهارم – دادخواست :
: فصل پنجم – ابلاغ ::
فصل ششم – جلسه رسیدگی
:: فصل هفتم – ایرادهای رسیدگی ::
فصل هشتم – ادله اثبات دعوا :
: فصل نهم – رأی ::
فصل دهم – تجدید نظر خواهی ::

بخش سوم: شوراهای اسلامی کار

فصل اول – کلیات‌ ::
فصل دوم – وظایف و اختیارات شورای اسلامی کار ::
فصل سوم – مرجع تشخیص انحراف و انحلال شوراها :
: فصل چهارم مسائل کارگزینی

بخش چهارم: آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار

فصل اول – کلیات :
: فصل دوم – نحوه انجام وظایف شورا ::
فصل سوم – امور داخلی شورا :
: فصل چهارم – موارد انحلال شورا ::
فصل پنجم – هیأت تشخیص انحراف و انحلال شوراهای اسلامی کار ::
فصل ششم – مقررات مختلف‌ ::


بخش پنجم: آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور :: دستورالعمل شماره ۴۱ روابط کار :: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور :: آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری :: آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی

بخش ششم: سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی , کلیدواژه

قانون کار دررشته عمران

قانون کار عمران

برای دانلود قسمت بالا را کلیک کنید

قانون کار در رشته عمران

بخش اول: قانون کار جمهوری اسلامی ایران

فصل اول – تعاریف کلی و اصول ::
فصل دوم – قرارداد کار :
: فصل سوم – شرایط کار ::
فصل چهارم – حفاظت فنی و بهداشت کار ::
فصل پنجم – آموزش و اشتغال :
: فصل ششم – تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ::
فصل هفتم – مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی کار
:: فصل هشتم – خدمات رفاهی کارگران ::
فصل نهم – مراجع اختلاف ::
فصل دهم – شورای‌عالی کار ::
فصل یازدهم – جرائم و مجازات‌ها
:: فصل دوازدهم – مقررات متفرقه ::

بخش دوم: آیین  کار

فصل اول – اصول کلی
:: فصل دوم – صلاحیت :
: فصل سوم – وکالت ::
فصل چهارم – دادخواست :
: فصل پنجم – ابلاغ ::
فصل ششم – جلسه رسیدگی
:: فصل هفتم – ایرادهای رسیدگی ::
فصل هشتم – ادله اثبات دعوا :
: فصل نهم – رأی ::
فصل دهم – تجدید نظر خواهی ::

بخش سوم: شوراهای اسلامی کار

فصل اول – کلیات‌ ::
فصل دوم – وظایف و اختیارات شورای اسلامی کار ::
فصل سوم – مرجع تشخیص انحراف و انحلال شوراها :
: فصل چهارم – مسائل کارگزینی

بخش چهارم: آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار

فصل اول – کلیات :
: فصل دوم – نحوه انجام وظایف شورا ::
فصل سوم – امور داخلی شورا :
: فصل چهارم – موارد انحلال شورا ::
فصل پنجم – هیأت تشخیص انحراف و انحلال شوراهای اسلامی کار ::
فصل ششم – مقررات مختلف‌ ::


بخش پنجم: آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور :: دستورالعمل شماره ۴۱ روابط کار :: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور :: آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری :: آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی

بخش ششم: سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی , کلیدواژه