سخته ولی شروع کن

⏳ سه ماه طلایی

💡زمان بی وقفه در حال گذر است و فرصت طلایی که براتون به وجود اومده ارزش فوق العاده ای داره این دوره آزمون فقط به مقداری پشتکار و تلاش نیاز داره ، این فرصت طلایی برای عبور از سد آزمون رو از دست ندید.
.
🏷موفقیت اتفاقی نیست فقط تلاش .
.
⏳این فرصت برای قبولی شما کافیه تعلل نکنید.

دردها را نباید متوقف کرد

🎯موفقیت بدون سختی معنی ندارد

.

✔ هر انسان موفقی در برابر هر هدفی قسمتی به عنوان بها در نظر میگیرد که برای رسیدن به هدف پرداخت بهای آن غیر قابل انکار است.
.
🔋فقط بدانید هر موفقیت از شکست ها و درد های موقتی تشکیل شده که برای رسیدن به مقصد مدام سعی در نا امیدی شما دارند.
.
🔖ادیسون پدر اختراع جهان هر بار بعد از شکستی با انرژی و انگیزه بیشتر اذعان داشته که یک مسیر دیگر که من را به مقصد نمی رساند را پیدا کردم.

نتایج تایید شده آزمون بهمن ۹۷

اطلاعیه 1

نتایج قطعی آزمون بهمن۹۷ اعلام شد.با توجه به شرایط و قوانین موجود تغییری در نتایج رخ نمیدهد.

ادامه خواندن