راهنمای جوش عمران

نکتهای مهم در خصوص جوش واتصالات در رشته عمران

ادامه خواندن

رشته هایی که میتوانند در آزمون شرکت کنند

لیست رشته‌های مجاز شرکت کننده در آزمون نظام مهندسی

چند رشته از دانشگاه ها که میتوانند در آزمون نظام مهندسی شرکت کنند
درصورتیکه مدارک دانشجویان مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری قرار گیرد میتوانند پروانه اشتغال به کار مربوط به رشته تحصیلی خود دریافت کنند

ادامه خواندن