رشته هایی که میتوانند در آزمون شرکت کنند

لیست رشته‌های مجاز شرکت کننده در آزمون نظام مهندسی

چند رشته از دانشگاه ها که میتوانند در آزمون نظام مهندسی شرکت کنند
درصورتیکه مدارک دانشجویان مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری قرار گیرد میتوانند پروانه اشتغال به کار مربوط به رشته تحصیلی خود دریافت کنند

ادامه خواندن

شرایط شرکت ثبت نام آزمون نظام مهندسی

مدرک تحصیلی لازم و سنوات لازم جهت شرکت در آزمون نظام مهندسی و اعتبار قبولی در آزمونهای نظام مهندسی

ادامه خواندن