بیمه و مالیات دررشته معماری

بیمه و مالیات معماری

برای دریافت در قسمت بالا کلیک کنید

بیمه و مالیات درمعماری

فهرست مطالب کتاب قوانین صنعت بیمه و مالیات ویژه آزمون‌ های نظام مهندسی :

بخش اول: مسئولیت مدنی :

قانون مسئولیت مدنی

بخش دوم: تأمین اجتماعی :

موادی از قانون‌ تأمین اجتماعی

بخش سوم: بیمه بیکاری :

قانون بیمه بیکاری
آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری

بخش چهارم: بیمه :

قانون بیمه

بخش پنجم: بیمه‌های اجتماعی کارگران :

قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
آیین‌نامه اجرایی مواد ۳ و ۵ قانون بیمه‌های
قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی
کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان
قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی
بیمه کارگران ساختمانی
بخشنامه شماره ۲۱ جدید درآمد- قانون بیمه‌های اجتماعی
توقف دریافت حق‌ بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی

بخش ششم: قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ای :

قراردادهای مشمول قانون تأمین اجتماعی
دسته اول- قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی
دسته دوم- قراردادهای غیر عمرانی
دسته سوم- حالت خاص قراردادهای غیر عمرانی

بخش هفتم کتاب قوانین صنعت بیمه و مالیات آزمون‌ های نظام مهندسی : مالیات‌های مستقیم :

موادی از قانون مالیات‌های مستقیم

بخش هشتم کتاب قوانین صنعت بیمه و مالیات آزمون‌ های نظام مهندسی : مالیات بر ارزش افزوده :

موادی از قانون مالیات بر ارزش افزوده

بخش نهم کتاب قوانین صنعت بیمه و مالیات آزمون‌ های نظام مهندسی :

آزمون‌های نظام مهندسی :

کتاب قوانین صنعت بیمه و مالیات آزمون‌ های نظام مهندسی ، آزمون‌‌های نظام مهندسی آذر ماه ۱۳۹۲ تا بهمن ماه ۱۳۹۴
عمران (اجرا)- تاریخ آزمون ۲۱/۹/۱۳۹۲
معماری (اجرا)- تاریخ آزمون ۲۱/۹/۱۳۹۲
عمران (اجرا)- تاریخ آزمون ۲۲/۳/۱۳۹۳
عمران (اجرا)- تاریخ آزمون ۲۲/۸/۱۳۹۳
عمران (اجرا)- تاریخ آزمون ۱/۵/۱۳۹۴
معماری (اجرا)- تاریخ آزمون ۱/۵/۱۳۹۴
عمران (اجرا)- تاریخ آزمون ۲۹/۱۱/۱۳۹۴
معماری (اجرا)- تاریخ آزمون ۲۹/۱۱/۱۳۹۴

پست های توصیه شده

بدون دیدگاه، دیدگاه خود را در زیر اضافه کنید!


افزودن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *