راهنمای جوش عمران

راهنمای جوش عمران-۱

برای دریافت در قسمت بالا کلیک کنید

جوش در عمران

سازه فولادی مجموعه ای از اعضای باربر،ساخته شده از ورق ویا نیمرخ های فولادی است که به کمک اتصالات،اسکلت ساختمان را وجود میآورند. برای ساخت اعضای و اتصال آنها به یکدیگر از پرچ ، پیچ وجوش استفاده می شود. درایران استفاده از جوش در ساختمان های متعارف بسیار رایج است.آموزش واطلاعات لازم از معایب اصلی جوش برای هنرآموزان و هنرجویان رشته عمران هنرستان ها وداشجویان رشته ساختمان موثرترین عامل شناخت معایب جوش و رفع معایب است. باتوجه به پیشرفت های قابل توجهی در شناخت جوش اما هنوز هم نگرانیهایی درمورد رفتار اتصالات جوشی به ویژه به علت صدمات به وجودآمده در اتصالات جوشی ساختمان های بلند تحت اثر زلزله ، در ذهن مهندسان وجوددارد.برای هر عیب جوش، علتی منطقی و برای اصلاح و تعمیرآن نیز روش منطقی وجود دارد.درعمل موارد متعددی وجوددارد که به علت عدم برآوردشدن مشخصات فنی مقطع جوشکاری شده دچارگسیختگی شده وخسارت زیادی را به بارآورده است.وبطورکلی می توان گفت ، اغلب نواقص ومعایب احتمالی که در جوش پیش می آید می تواند. ناشی از اجرایناصحیح جوشکاری، کم دقتی درجوشکاری، استفاده از مصالح معیوب، استفاده از مصالح با جوش پذیری نامناسب، الکترودنامناسب، روش جوشکاری نامناسب، کم توجهی به مقدارانرژی مصرف شده، سرعت جوشکاری، رعایت نکردن پیش گرمکردن باشد.
پکیج عمران(نظارت)
پکیج عمران(نظارت)

معایب اصلی جوش عبارت اند از:

.عموما در درزهای جوش یافته می شوند. که برای حصول یک جوش با کیفت بایستی به پنج عامل ، روش جوشکاری ، آماده سازی درز، دستوالعمل جوشکاری ، پرسنلبازرسی وتائید جوش ، که به مجموعه دستوالعمل قانون پنچ P معروف است که اغلب مشکلات موجود در هنگام بازرسی نهایی کار توسط ناظر ویا بازرس کا رگاه را منتفی می شود

جوشکاری در آزمون نظام مهندسی :

نکته ۱ : آیین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله ۲۸۰۰ :

تمام جوش های لب با نفوذ کامل در اتصالات باید به روش اولتراسونیک و یا رادیو گرافی مورد آزمایش قرار گیرد
.با تشخیص دستگاه نظارت بر روی جوش های با نفوذ نسبی که در وصله ستون ها استفاده شده آزمایش رادیوگرافی انجام داد .
ورق های ضخیم تر از ۳۸ میلی متر که در معرض کرنش هایی در جهت ضخامت ناشی از انقباض جوش هستند بعد از جوشکاری باید تحت آزمایش اولتراسونیک قرار گیرد.

نکته ۲ : استفاده از الکترود معیوب می تواند معایبی را در جوش باعث شود که مهمترین آنها به قرار زیر است :

ایجاد قوس الکتریکی شعله ور
افزایش مقدار و مسافت پاشش جرقه های جوش
ایجاد آخال و حفرات در فلز جوش
پودر شدن پوشش الکترود
تاول زدن پوشش الکترود
احتیاج به ولتاژ بالا برای انجام جوشکاری
افزایش احتمال ورود هیدروژن به فلز جوش بویژه در فولادهای سختی پذیر و افزایش سختی و تردی فلز جوش
ایجاد کریستال سفید رنگ روی پوشش الکترو فاسد
عدم پایداری قوس و خاموش و روشن شدن آن
ظاهر نامناسب مهره های جوش و کاهش اندازه و ابعاد آنها
بروز سوختگی های کناره جوش
باقی ماندن سرباره در داخل فلز جوش
ترک های زیاد در منطقه HAZ

نکته ۳ : در ارتباط با الکترود E7018 :

برای صفحات ورق ۶۵>t>40 جوش تحت حفاظت گاز ST52 با الکترود E70 فولاد پر مقاومت مناسب است

نکته ۴ : وقوع هرگونه ترک به هر صورت سطحی یا عمیق باعث مردود شدن جوش خواهد شد .

نکته ۵ : اعوجاج یا انحناء طولی :

وقتی رخ می دهد که شرایط انبساط و یا انقباظ غیریکنواخت بوجود می آید . به علت انقباض و جوش های طولی نامتعادل نسبت به کار خنثی اعوجاج طولی یا شمشیری شدن رخ می دهد .

نکته ۶ : حداقل بعد جوش تابع ضخامت قطعه نازکتر می باشد :

از طرفی نباید بعد جوش از ضخامت نازکترین قطعه متصل شونده تجاوز کند حداکثر بعد جوش گوشه در لبه ی قطعات متصل شونده به این شرح است :
در قطعات با ضخامت مساوی یا کمتر از ۶ میلی متر ، از ضخامت قطعه بیشتر نباشد در قطعات با ضحامت بیش از ۶ میلی متر حداکثر بعد مساوی ضخامت قطعه منهای ۲ میلی متر باشد .

نکته ۷ : در نشریه ۵۵ :

به طور کلی سوراخ کردن ورق های ضخیم تر از ۱۲ میلی متر و یا ورق های ساخته شده از فولاد مخصوص قوی و سخت باید با مته صورت بگیرد .

نکته ۸ : در مبحث یازدم مقررات ملی ساختمان :

سوراخ کاری برای پیچ یا پرچ فقط می تواند به وسیله مته یا منگنه انجام شود سوراخ کاری با منگنه فقط برای ورق های به ضخامنت حداکثر ۱۲ میلی متر مجاز است .

نکته ۹ : وقتی که درجه ی حرارت فلز پایه کمتر از صفر باشد با اعمال پیش گرمایش درجه حرارت آن باید به ۲۰ درجه ی سانتی گراد برسد .

نکته ۱۰ : در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان :

قطعات اتصال یافته به هم توسط پیچ پر مقاومت باید کاملا به هم جفت شوند و در بین آنها نباید از واشرهای پرکننده یا هرنوع مصالح فشار پذیر استفاده نمود موقعی که قطعات جمع و نصب می شوند باید کلیه سطوح اتصال ( شامل سطوح مجاور سرپیچ و طرف مهره) فاقد هرگونه پوسته شدگی و یا مواد زاید باشند مخصوصا سطوح تماس اتصالات اصطکاکی باید کاملا تمیز بوده و اثری از رنگ ، لاک ، انواع روغن و مصالح دیگر در آنها وجود نداشته باشد .
در مبجث دهم : در اتصالات اتکایی غیراصطکاکی وجود رنگ با هر ترکیب شیمیایی در سطح مجاور پیچ مجاز است .
نکته ۱۱ : برای جوشکاری اتصال ساده تیر به تیر با نبشی جان روی تیرچه دور تا دور و روی تیر اصلی فقط دو خط قائم با دو برگشت جوشکاری می شود .
نکته ۱۲: چون اتصال صلب تیر به ستون در ورق های تحتانی و فوقانی انتقال لنگر صورت می گیرد برای جوش این اتصالات از جوش شیاری با نفوذ کامل به صورت نیم جناغی استفاده می شود .

نکته ۱۳ : در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان :

کلیه جوش های گوشه که در لبه کناری و یا ضلع انتهایی عضو انجام می شود باید در انتهای ضلع و بر روی ضلع دیگر برگشت داده شود که به آن قلاب می گویند . حداقل طول این برگشت ۲ برابر بعد جوش می باشد . این شرط شامل جوش های گوشه قائم و جوش های گوشه سربالا در تکیه گاه های لچکی (براکت) و برای نبشی ها نشیمن قید اتصالات و نظیر می باشد .
نکته ۱۴ : موقعی که اتصال عضو تحت کشش توسط جوش انجام شود برای جلوگیری از پیچش طول جوش ها باید کنترل شود .

نکته ۱۵ : در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۲ :

سوراخ های بزرگ فقط در اتصالات اصطکاکی مجاز می باشند .
نکته ۱۶ : پرکردن فضاهای خالی زیر کف ستون به کمک ملات خیلی روان ضد انقباض را گروت ریزی می گویند .
نکته ۱۷ : اگر جوش به صورت مقعر جدا گردد امکان ترک خوردگی در آن بیشتر خواهد شد .

نکته ۱۸ : در لبه مصالحی با ضخامت کمتر و مساوی ۶ میلی متر ، حداکثر اندازه ساق جوش گوشه برابر با ضخامت ورق خواهد بود .

نکته ۱۹ : در نشریه ۵۵ :

جوشکاری در آزمون نظام مهندسی ، هنگام تمیز کردن پوسته های روی جوشکاری با برس و چکشی گلزن برای جلوگیری از برخورد پوسته ها با چشم باید از عینک سفید مخصوص استفاده شود .

نکته ۲۰ : در آیین نامه جوشکاری ایران :

تقه کاری ، کار مکانیکی روی فلز جوش توسط ضربات چکش به منظور کاهش تنش های پسماند و کاهش تنش های انقباضی است و بعد از ذوب و قبل از سرد شدن انجام می شود .

نکته ۲۱ : در نشریه ۵۵ :

قبل از انجام هر عبور باید هرگونه گل یا سرباره ، عبورهای قبلی برداشته شده و سطح جوش و لبه های فلز پایه با برس سیمی تمیز گردد .

نکته ۲۲ : استاندارد ۲۸۰۰ :

جوشکاری در آزمون نظام مهندسی ، محل وصله هایی که در آنها از جوش لب یا نفوذ نسبی استفاده شده است باید حداقل ۹۰ سانتی متر با بال تیر فاصله داشته باشد .
نکته ۲۳ : در این اتصال عضو بادبند بر روی صفحه اتصال به وسیله جوش یا پیچ و پرچ متصل شده است و خود صفحه اتصال توسط جوش های افقی و قائم به قیر و ستون و جوش می گردد .
الکترود های زود جوش دارای قابلیت انجماد سریع فلز جوش می باشند که در جوشکاری های سربالا و سقفی بسیار مهم است این الکترودها دارای قوسی قوی و نفوذی می باشند .

نکته ۲۴ : طبق مقررات ملی ساختمان :

 در آزمون نظام مهندسی ، حداقل بعد جوش گوشه تابع ضخامت قطعه نازکتر می باشد از طرفی نباید بعد جوش از ضخامت نازکترین قطعه متصل شونده تجاوز کند

پست های توصیه شده

بدون دیدگاه، دیدگاه خود را در زیر اضافه کنید!


افزودن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *